O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

SRPEN 1969 – KONEC NADĚJÍ 1. PDF Tisk E-mail
Pátek, 16 srpen 2019

Potlačením demonstrací 21. srpna 1969 skončily veškeré naděje na reformu komunistického režimu v jakékoliv, byť omezené formě. Toto potlačení jen demonstrovalo obrovský tlak Sovětů, kteří se nesmířili s žádným kompromisem a požadovali absolutní korektnost ke svým požadavkům.


 

 

 

 

 

 

Varující příběh politické korektnosti – cesta do temnot 

 

  Po březnových hokejových událostech se Sověti velice zlobili především na Dubčeka, že něco takového dovolí a dávali mu za vinu, že dosud se situace nenormalizovala, tedy, že poťouchle a švejkovsky se Sověti ostouzí. Na jedné straně tu byl příklad studentů Zajíce a Palacha, kteří chtěli národ burcovat, aby se nevzdával své svobody, na druhé tlak, aby se této svobody nevyužívalo k ostouzení SSSR. Neřešitelný protismyslný požadavek. Rozporný stav se musel nějak řešit. Jak? Buď bude SSSR tolerantní k podobným projevům a čekat až vyšumí, nebo je prostě nedovolí a mocensky zadusí. Sověti zůstali i v tomto případě věrni své tradici – zadusit.

 

  Neznali jinou metodu? Pokud dosáhli toho, že tu umístili armádu a základny, stačilo přece dosáhnout nějaké normalizace na úrovni konsenzu, abychom se cítili alespoň uspokojivě komfortně. Proč nebyli mírnější, tolerantnější? Jejich chování, zvláště v r. 1969, i když jejich vůli vykonávali československé loutky, odcizilo český a ruský národ na celou epochu. Věc se nedala nikdy nijak vysvětlit, nelze ji pochopit ani dnes jinak než jako nemyslnou aroganci moci. Pokud se vede diskuse o chování Sovětů, lze pochopit v krajním případě i jejich zásah v r. 1968 (nějaké vojenské strategické důvody), ale nelze pochopit jednání v r. 1969.

 

  Dubnové plénum ÚV mělo situaci vyřešit. Všichni ve straně, kteří znali celé pozadí, si uvědomovali, že Dubčeka je potřeba vyměnit, situace potřebuje pevnou ruku. Dubček ji nezajistí, je to prostě člověk, který je příliš „lidový“, nedovede jít proti vůli národa, nedovede lidem ani říct, že toto se nesmí. Pro Husáka bylo 156 hlasů z 182. Proti hlasovali fundamentalisté a prosovětští zatvrzelci. Většina reformistů hlasovala pro Husáka. Bylo potřeba zvolit člověka, který dokáže se Sověty lépe jednat a se kterým také Sověti jednat budou. Ale Husák zklamal ty, kteří si mysleli, že dokáže Sověty nějak usmlouvat. Naopak. Začal stále více ustupovat. Už v květnu byl vyloučen ze strany Kriegl (člověk, který odmítl v Moskvě podepsat protokoly o pobytu sovětských vojsk).

 

Podle Macháčka (Michal Macháček – Gustáv Husák – Vyšehrad 2017):

 

Husák po svém nástupu do čela KSČ působil velmi suverénně a zbraní mu nebyla ani represe, nýbrž vzrůstající strach, apatie a mluvené slovo, které používal jako účelový a taktický prostředek politického zápasu. .....

Navíc pardonoval osoby za předpokladu jejich konformismu a pokání za předchozí „pomýlenost“ za což byl ovšem nejednou kritizován zásadovými straníky...

Na druhé straně byl nekompromisní: „Před žádnými nepřátelskými silami, před antisocialistickými silami, před pravičáckými elementy ustupovat nebudeme, Hodili rukavici k zápasu naposledy v březnu, zdvihneme tuto rukavici a povedeme stranu do politického zápasu s těmito silami...““ Husák předstíral nějaký zápas. Zápasit nebylo s kým. Sověti jasně určili, jak to bude. Šlo o to jen s nimi smlouvat.

 

Husák se snažil demonstrovat před Moskvou, že má situaci pevně v rukou a vyzýval k ostražitosti a nekompromisnímu potlačení případných nepokojů. „Divoký západ si z našeho státu dělat nebudeme“ veřejně se vyslovil před výročím 21. srpna s tím, žev těchto dnech se bude prověřovat každý sám a jaký posudek si napíše, takový bude číst“. Přítomna byla totiž obava, že jinak si Sověti zajistí pořádek sami a on za nezvládnutí situace skončí v politice. V této souvislosti se také diskreditoval Dubček, jenž pod tlakem Husáka a Svobody z titulu předsedy Federálního shromáždění odsouhlasil opatření umožňující perzekuci demonstrujících, kteří nejednou provolávali jeho jméno. Nakonec bylo policejně zadrženo více než 2 400 účastníků protestů, z nichž 80% tvořili osoby mladší 25 let. Celkovou bilanci doplňovalo množství raněných, včetně pěti obětí na životech.Zásah byl tedy velmi brutální.

 

 

Výsledek obrázku pro rok 1969 demonstrace
 
 

 

  Následně nastalo korektní „přehodnocení“: .... k přehodnocení, včetně zrušení negativního prohlášení předsednictva ÚV KSČ z 21. srpna 1968 (odmítnutí vstupu vojsk), došlo na naléhání sovětské strany v září 1969 a následně se stále více ustupovalo. Vpád cizích vojsk již veřejně nebyl pro Husáka tragickým nedorozuměním, ale nutnou internacionální pomocí proti kontrarevoluci, za kterou ještě „bratrským stranám“ v čele se Sovětským svazem děkoval“.

 

„Tragické nedorozumění“ to bylo ještě rok předtím, ale v této době už to byla „bratrská pomoc“. Jak se vše změnilo! Ptáček zpěváček v kleci korektně zpívá...

 

 

 

Uvažme ovšem události jednu po druhé:

 

Husák předem mluví o nepokojích, které přijdou. Jak věděl, že přijdou? Samozřejmě, že nějaké nepokoje se daly čekat, ale jak věděl, že budou mít význam? Měl informace od StB? Kolik z toho manipulovala StB a kolik z toho bylo spontánní? Nebo snad přímo KGB? Na jedné straně bylo jistě velmi potřebné demonstrace provést a vyjádřit se proti vpádu vojsk, na druhé to sovětská strana potřebovala, protože chtěla dokázat, že tady byla kontrarevoluce. Konečně chtěla mít nepřítele, do kterého by mohla střílet a prohlásit jej za „kontrarevoluci“. Ale Husák je předešel, střílet přikázal sám. Co tím zachraňoval? Větší masakry?

 

1969SRPEN

 

 

  Demonstrovat šly převážně „děti“. Jak se toho dosáhlo, kdo to organizoval? Víme, že dnes se musí demonstrace organizovat. Organizace v totalitním režimu? Dodnes nemám představu, jak se to organizovalo mezi mladými lidmi do 25 let. My jsme tenkrát něco tušili, ale v přátelských kroužcích jsme se ujišťovali, že taková demonstrace jen režimu napomůže, nežijeme přece ve svobodném světě, kde mají demonstrace jiný význam. Také se to stalo. Demonstrace byly zneužity k upevnění režimu. Ale o jejich průběhu a organizaci jsem nikde neviděl podrobný rozbor. Tají se to snad ještě dnes? Určitě ovšem jejich podstatná část byla spontánní.

 

  Nakonec tu máme Husákovo „přehodnocení“. Husák tyto demonstrace potřeboval. Konečně mohl přehodnotit svoje prohlášení z minulého roku. Konečně i on byl pomýlený a tímto se vlastně kál. Kontrarevoluce tu byla, konečně se projevila, ale on nad ní zvítězil. Sověti byli prozíraví a přišli včas, aby nás zachránili před kontrarevolucí. Všecko to, sice velmi trapně, se dalo vysvětlit, hlavně asi v Sovětském svazu samotném.

 

  Potom nastal režim, který nazýváme normalizací…

(Ale o tom zase zítra)

 

 

                                                                           Vlastimil Podracký

 


 

 

Komentáře (40)add feed
... : NČ.
Něco se mi chce říct. Ale neřeknu to.
srpen 16, 2019 10:34
... : d@niela
Chápu :-).
srpen 16, 2019 11:38
... : mamča
Tak mi připadá, že jsem v té době asi vůbec nežila.

Trochu to připomíná bajku :
Závodí hroch s antilopou. Antilopa je v cíli jako první, ale noviny přinesou krátkou zprávu :
"Hroch obhájil čestné druhé místo, antilopa byla předposlední."
srpen 16, 2019 12:12
... : doktor
Držím basu s NČ.
srpen 16, 2019 12:31
... : mila1
NČ, myslím, že jsi toho už k danému tématu - demonstrace - napsal ažaž.. o davu jako nemyslící beztvaré hmotě, o tom, že za dav myslí jiní a mají krok B naplánovaný atd.atd.
To mi připomíná konspirační teorie o tom, že dvojčata si Američani odstřelili sami.. smilies/smiley.gif
A tomu se normální myslící člověk musí jen pousmát. smilies/smiley.gif
srpen 16, 2019 12:43
... : NČ.
S první větou souhlasím. Druhá věta (absurdní přirovnání) je jak vystřižená z učebnice demagogie.
Třetí větou ses pochválila. Fajn.

srpen 16, 2019 13:58
... : kyttka
Takže s panem Podrackým souhlasíme, nebo nesouhlasíme? Ta pasáž o smyslu demonstrací ve svobodném světě mě tak nějak nutí k zamyšlení. Au.
srpen 16, 2019 15:12
... : Mikin4
Souhlasim s milou 1. Me bylo v te dobe 12, ale atmosferu si pamatuji velice dobre. Zase Podracky a jeho konspiracni teorie. smilies/tongue.gif Ty demonstrace nemusel tehdy nikdo svolavat.
srpen 16, 2019 15:58
... : mila1
kyttka: teorie pana Podrackého byly vždy tak nějak účelové.Divím se,že mu tentokrát stačila 1 strana
srpen 16, 2019 16:12
... : Krakonoš
Já se přiznám, že Podrackýho nedokážu číst a nepokusím se vo to ani tentokrát, i když je možný, že bych s ním vzácně souhlasil, nevím. Jedna strana je to jen proto, že nás čeká zjevně seriál. Mně jeho styl hrubě nevyhovuje, doupouští se vetšínou hned v úvodních větách každýho svýho traktátu násilnejch konstrukcí, na který pak roubuje svý vzletný myšlenky, aby mu to nějak zapadalo - díky, pro mě to není.
Je velká škoda, že když už Kudlanka přináší nějaký společenský rozbory, že nejde se opřít o nějakej zajímavější výběr autorů, klidně i ze vzájemně protichůdnejch světonázorů. Bylo by to přínosnější než tenhle Podrackýho skoro monopol na vidění světa. (Doufám, že trestem za tuhle mou troufalost nebude střídání Podrackýho s mladým Klausem :-D.)
srpen 16, 2019 16:21
... : Mikin4
Krakonosi, tentokrat je tou nasilnou konstrukci tvrzeni, ze demonstrace proti okupaci musel prece nekdo organizovat. Podracky dokonce naznacuje, ze se to snad dodnes taji. V roubovani na tuhle myslenku (nebo spis smyslenku) slibuje pokracovat zitra. smilies/tongue.gif
srpen 16, 2019 16:39
... : kyttka
Tak kdyby to někdo organizoval, tak by měl spíš dostat metál, ne? Jinak jsem ročník 78, takže osobní zkušenost nemám, a zajímá mě to.
srpen 16, 2019 19:06
... : d@niela
Pani kluci,
budu nesmírně ráda, když mi doporučite nějaké další autory, nebo případně sami něco napíšete.
Já zas moc velký přehled nemám, a když od p. Podrackého dostanu článek, tak ho zveřejním. A ano, ráda bych publikovala "ze všech stran" názorů, proč ne?
Krakonoši, napíšu ti, tak se zítra koukni do Rýbrcoulovy schránky, díky

srpen 16, 2019 20:19
... : NČ.
Ale Daní. Pan Podracký je podle mě celkem dobrej, i když je zcela pravidelně "nečtivej" (já osobně mám radši hned předem určitý a jasný konstatování a teprve pak jejich zdůvodnění).
Zrovna tady mi ovšem vadí, že svý osobní názory na padesát let starý věci předkládá jako fakta, s některýmiž z nich souhlasit nemůžu, protože mi ještě paměť slouží.
Spousta věcí se dá vyložit jinak, sám si nedovolím rozhodnout, ale něco vím stoprocentně (třeba Palach) a tam mi to to prostě skřípe. Vadí mi, když někdo ví něco stoprocentně!
srpen 16, 2019 20:39
... : *deeres*
V 68.roce jsme zdaleka nebyli první a ani jsme nechtěli budovat kapitalizmus. My jsme chtěli pouze "socializmus s lidskou tváří". Uvolnění začalo už v 53.roce po smrti Stalina. Ve stejném roce vypuklo povstání ve Východním Německu, následovalo povstání Poláků v Poznani v roce 1956 a ve stejném roce masově povstalo Maďarsko a tam už Rusáci vlítli s tanky. Svoje satelity si drželi hezky pod kontrolou.

Šest dní bojů
I přesto Maďaři po celé zemi rozpoutali prudké boje. Síly obou stran byly značně nevyrovnané, zatímco Sověti měli skvělou výzbroj a podporu letectva, Maďaři hrdě bojovali všemi prostředky, které mohli sehnat, bez jakékoliv podpory. V hlavním městě padlo kolem 2 500 osob a po celé zemi ještě 3 000 dalších.] Dále bylo více jak 16 tisíc lidí zraněno. Jako odvetu za zápalné láhve sovětské pancéřové jednotky rovnaly se zemí domy, ze kterých docházelo k útokům. Rusové pustošili celé čtvrti, o kterých se domnívali, že se tam skrývají povstalci. Tímto způsobem byly zničeny stovky domů, především v dělnických čtvrtích - kolébce povstání. A pro dobytí Budapešti musela sovětská vojska dokonce nasadit i tehdy nejmodernější proudové stíhačky MiG-15.Krátce na to začaly vlny zatýkání. Celkový počet obětí povstání nelze přesně vyčíslit. Přinejmenším se jedná o tisíce až desetitisíce. Podle některých historiků se jedná až o statisíce, s tím, že nová maďarská komunistická vláda nechala většinu důkazů zničit, aby se toto povstání, podle jejich názoru kontrarevoluce, nedalo považovat za celonárodní hnutí.
S příchodem normalizace navíc došlo k emigraci 200 až 300 tisíců Maďarů na Západ. A další stovky až tisíce byly následně mučeny a popraveny


K nám vůně Západu začala masově pronikat až někdy po světové výstavě Expo Brusel 1958.
( Budova restaurace ze Světové výstavy 1958 je v pražských Letenských sadech přestavěná na kanceláře a bronzové sousoší Nový věk Vincence Makovského je snad doposud před bývalou budovou Federálního shromáždění)

Nám to pak trvalo ještě deset let, než jsme sovětské komunisty vydráždili k invazi a k potlačení kontrarevoluce.
K dohodnutému rozdělení Evropy došlo na konci 2.sv.války. Demokracie s tržním hospodářstvím, tzv. kapitalistický svět v Západní Evropě a proti tomu budování komunizmu - socialistické hospodářství v SSSR a jeho satelitech ve Východní Evropě. Dva rozdílné světy byly rozděleny železnou oponou a vedly spolu studenou válku o osud Evropy.

Ale jenom do roku 1985, než byl Gorbačov, s ďábelským znamením na čele, zvolen generálním tajemníkem KSSS.


srpen 17, 2019 12:51
... : d@niela
Panebože, to je smutný čtení...
A lidi zapomínají.

Tolik jich kvůli osobnímu prospěchu lezlo dlouhá léta těm neřádům do zadele...
A byli papežštější než papež. Udávali...
srpen 17, 2019 15:45
... : Mikin4
Nezlob se deeres ze ti budu trochu odporovat, ale podle me by meli lide mluvit sami za sebe.
A ja mam problem se tvym vyrokem: " My jsme chtěli pouze "socializmus s lidskou tváří". Kdo jste to "vy"?!
Podle me chtela tehdy vetsina lidi normalni, demokraticky rezim se socialnimi prvky, ale bez ostnatych dratu, uranovych koncentraku, bidy a cenzury. Takovy, jako byl v te dobe treba v SNR, v Holandsku a prakticky ve zbytku zapadni Evropy. A takovy rezim daval lidem (mimo jine) i vetsi socialni vyhody, nez jake byly v komunistickych diktaturach.
Vzyvat "socialismus s lidskou tvari" byla hromadna finta, kterou se lide, kteri chapali ze si to Breznev a jeho soudruzi nenechaji libit snazili odvratit blizici se komunisticky zasah z Moskvy.
No, nepovedlo se. A dalsich 20 let pak vladli Breznevem dosazeni zlocinci a jejich kolaboranti. :-
srpen 17, 2019 20:11
... : *deeres*
My, co jsme byli už dospělí. Ten termín "socializmus s lidskou tváří", je čistě náhodou přesně ten demokratický režim se sociálními prvky.
Místo toho jsme dostali totalitu z Východu a po 89. se nám pomalu sem nasunuje totalita ze Západu.

srpen 17, 2019 20:44
... : NČ.
Já teda myslim, že je úplně jedno, jak se režim nazývá i jakou má barvu.
Kdesi jsem odečetl větu, se kterou se ztotožňuju:
"Není důležitý, jestli je kočka bílá nebo černá. Důležitý je, aby chytala myši."
Zrovna v tom ovšem naše kočka nikterak nevyniká.
srpen 17, 2019 21:45
... : Mikin4
Hmmm... demokraticky rezim se socialnimi prvky byl a je v kazde vyspele zapadni zemi. V komunistickych diktaturach demokracie naopak nebyla a neni. A co se socialnich prvku tyce, tam zostavali komousi i za USA a Singapore, kde je tech socialnich prvku asi tak nejmene.
Co se tyce "posunujici se totality ze zapadu", to by me fakt zajimalo, jak se to projevuje? smilies/shocked.gif
srpen 18, 2019 04:33
... : Hanka 2
Zemědělství - Brusel zakazuje, Brusel nařizuje, Brusel a jeho kvóty co a kolik můžeme vypěstovat a další si každý dospělý člověk dosadí. Hlavně nesmíme být soběstační ve výrobě potravin. A další raději nevypisuji.
srpen 18, 2019 06:39
... : *deeres*
Jaksi nerozlišuji, jestli masírovací nařízení jdou od komoušů z Moskvy nebo ekoteroristů z Bruselu.
Někdy v polovině 60.tých let jsem byla v Maďarsku a tam za režimu původně nenáviděného Jánose Kadára už se soukromě podnikalo. Mělo to dokonce název "gulášový socializmus. U nás se také soukromě podnikalo, ale načerno. Maďarsko některé teorie převzalo od Oty Šika, propagátora socializmu s lidskou tváří.
Východiskem z ekonomických problémů Československa na počátku šedesátých let se měla stát hospodářská reforma, jejímž autorem byl ekonom Ota Šik s týmem svých spolupracovníků. Podstatu ekonomické reformy formuloval Šikův tým v roce 1963. Šikova reforma hodlala částečně nahradit dosavadní přísně plánované hospodářství cenovým mechanismem, ve kterém úspěch jednotlivých podniků závisel na zákaznické poptávce. Prosperita toto či onoho podniku tak nesouvisela pouze na splnění objemu výroby určené plánem, ale na úspěšném prodeji výrobků na domácím i zahraničním trhu. Snaha o prosazení ekonomické reformy se prohloubila v období Pražského jara, kdy se O. Šik stal místopředsedou vlády. Definitivní konec snah o ekonomickou reformu znamenala okupace Československa v srpnu 1968 a nástup tzv. normalizace.
Československo původně satelit SSSR se po 89.roce stal koloniíí západního Německa, píši Západního, bývalí Dederoni jsou na tom lépe nežli my, ale pořád nejsou na stejné úrovní, jako ti ze západu a příslušně k tomu jsou nahvězdičkovaní.
Ono to není jenom to, co píše Hanka, už tu je cenzura a příspěvky, které nejsou ty správné jsou mazány. Veřejná Česká televize, ČT24 lže stejně, jako kdysi Rudé právo. Stejně tak, jako některé stanice veřejného rozhlasu.
Chystají se nařízení na záchranu světa. Začalo to soláry a my komusi platíme, jak mourovatí. Aby toho nebylo dost je tlak na zřízení v ČR biometanových stanic, jakoby nám nestačili solární baroni. Německo chce zdražit maso, hodit na to daň z přepychu, jestli to prosadí, tak už si nekoupíte ani polský kuře se salmonelózou. Dalším nápadem je daň z přepychu na letenky, létat budou jenom ti, co na to mají, nebo ti, co jim to ten pracující póvl zaplatí v daňích, politici a lidé z neziskovek. A máme tu automobilovou dopravu, žádný smradlavý motory, hezky elektřina. Nemáme už ostnaté dráty, ale nakonec budete stejně sedět na zadku, těch lidí, co vytáhne z kešeně jen tak mimochodem milion, zase tolik nebude. Pokud by si takové auto koupil každý, kde by asi brali elektřinu na pohon? Všechna tahle na první pohled líbivá zařízení, se po čase ukáží jako nesmysl, který nic ku prospěchu nepřinesl, ale naopak.
Všichni ti, co blábolí o záchraně země, by se měli sami zamyslet nad tím, co mohou udělat. Děti nechodí do školy a stávkují, ale zkuste jim sebrat jejich elektronická udělátka.
srpen 18, 2019 10:32
... : *deeres*
Kdo asi tak stojí za Gretou Thunberg. Především její rodiče, peníze a sláva je dobrým přínosem autistického dítěte, trpícího Aspergerovým syndromem, depresemi a poruchami příjmu potravy. Víte, že Gréta,adeptka na Nobelovu cenu,pouhým zrakem vidí výskyt CO2? smilies/grin.gif
Alespoň to tvrdí její matka Malena Ernmanová, která je známou operní pěvkyní. Otcem Grety je herec Svante Thunberg, prapotomek Svante Arrheniuse, který získal v roce 1903 Nobelovu cenu za chemii. Byl první kdo použil základní principy fyzikální chemie k odhadu míry, do jaké je zvýšení koncentrace atmosférického oxidu uhličitého odpovědné za zvyšující se povrchovou teplotu Země. Po nějakých letech bádání se ukázalo, že to není zase tak jednoduché, velkým vlivem jsou kvaziperiodicky se opakující systematické změny v příjmu slunečního záření, způsobené výkyvy v oběhu Země tělesa kolem Slunce. (Milankovičovy cykly)

prima.iprima.cz/komentare/komentar-jany-kunstekove-nemci-zabrani-konci-sveta-v-podobe-oxidu-uhliciteho-pokracovani

Pánbu nás netrestej, rodiče Gréty mají ještě jednu třináctiletou dceru Beatu, ta má zase ADHD, co jí a její rodiče asi tak napadne za tři roky?
srpen 18, 2019 11:06
... : NČ.
O vstupu do EU bylo referendum a chyběly informace a hlavně zkušenosti. Bylo jen mazání medu kolem drštěk. (já jsem byl proti)
Teď, když už lidi poznali, co vlastně ta EU je, je referendum o výstupu zakázaný.
srpen 18, 2019 13:26
... : Krakonoš
Úžasný, k jakejm vobjevům se reformní komunisti po 20 letech budování socialismu dopracovali:
Prosperita toto či onoho podniku tak nesouvisela pouze na splnění objemu výroby určené plánem, ale na úspěšném prodeji výrobků na domácím i zahraničním trhu.

Před tím si celej vyspělej svět musel sednout na pr*el! (budeme zas hvězdičkovat?) smilies/wink.gif

Přitom vono se stačí podívat zblízka třeba na bytovou politiku v takový Vídni a člověku spadne brada - voni k mnohem spravedlivější společnosti nepotřebovali ani ruský tanky, ani Dubčeka, ani vedoucí úlohu strany - jak to jenom ti kujóni dokázali?

P.S. Spalování uhlíku prostě jako zdroj energie časem zanikne, je to logický, ale nemusíme se bát - nikdo z nás se toho nedožije. Žijeme v přechodným období, teprve čas ukáže, jestli zrovna elektromobilita je ta pravá cesta, nebo se objeví jiná, perspektivnější. Jsem ale rád, že mozky na tom makaj, kdyby si všichni vědci světa řekli, že ropa je cool a není třeba nic měnit, asi by to nemuselo mít úplně nejlepší konce.

P.P.S. Zvolte si většinově partaj, která ten CZexit udělá, bude to demokratický. Dokud pro vystoupení není jasná většina, budete to muset vydržet. A nezapomeňte pak mít připravený taky to "B", abyste nedopadli jako "chvilkaři". smilies/wink.gif
srpen 18, 2019 15:16
... : NČ.
Zbytečná ironie z Krkonoš a docela hloupá, formou ironickýho nadhledu nad věcí skutečnýho experta (přitom ovšem jen chudinky).
Volby u nás ještě nejsou jen o Czexitu. A pár milionů lidí ještě pořád baští masáže ČT. Zrovna dneska zase dlouhá masáž o tom, jak Angláni po výstupu z EU nebudou mít ani co žrát. To je pak těžká věc.
Nejdojemnější pak je, když dětem a mládeži vypatlávají palice normalizační soudruzi Pavel a Telička. Ten Telička, kterej při vyjednávání "vyjednal", zřejmě za těžký prachy, protože, proč by to jinak dělal(?), ty nejhorší protičeský zvěrstva.
Já si teda počkám na tu nejbídnější anglickou bídu po brexitu, a současně se omlouvám všem pravdoláskařům, že tu bídu nebudu sledovat jen z ČT (ale taky), že kouknu i jinam, protože chci mít skutečný informace a ne jenom brainwashing Petrovo Dvořákovo a jeho his boys a jeho his girls.
Jestli máš, Krakonoši, nějaký skutečný argumenty, a nejen už oposlouchaný žvásty, typu, bez EU zemřeme, nebo bez EU by byla válka, hoď je sem, rád si přečtu. Jestli nemáš, samozřejmě pochopím, že na výzvu nebudeš reagovat.
srpen 18, 2019 17:18
... : *deeres*
Úžasný, k jakejm vobjevům se reformní komunisti po 20 letech budování socialismu dopracovali

A k čemu se dopracovali ti úžasní kapitalisté? Od 2.sv.v. na to měli 74 let. Stoupající technologická úroveň západního světa se zakládá na devastaci životního prostředí a nejenom jejich, plundrují zdroje mimo svá území a za to tam pak dovážejí svůj odpad. Třeba zelená pokroková Kanada svým odpadem zamořila půlku světa. Nejsme smetiště světa zuří Azie, Filipínský prezident pohrozil Kanadě válkou, pokud si Kanada neoidveze své tuny odpadků.

Jeden varovný názor z diskuze o klimatu.
Jak se čím dál více seznamuji s legislativou na ochranu klimatu v zemích jako je UK či Kanada a hovořím s bankéří a k mému překvapení jsou tito velmi nadšeni. Díky legislativě vznikají nové typy finančních derivátů jako jsou povolenky CO2 , různé typy certifikátů na paliva a vznikají i sekundární burzy na tyto cenné papíry. To znamená že ochrana klimatu se stala novým businessem. Prosím můžete mi zaručit , že ochrana klimatu se nezvrhne v největší majetkový přesun od střední třídy k superbohatým v historii? Můžete mi zaručit , že pod agendou ochrany klimatu nedojde k největšímu odbourání sociálních práv a sociálního státu v historii? Protože i tak to může probíhat. A problém bude v tom , že toto zničení sociálního státi nebudete schopen zastavit, protože se vše navlékne tak , že je mimorádná situace a budou mimořadná opatření.

Na stromy se pak vrátí jenom ten, kdo nebude patřit do té správné třídy.

srpen 18, 2019 17:56
... : Mikin4
No deeres, to srovnani Moskvy a Bruselu kapku pokulhava... zlym Bruselakum jaksi chybi bratrSSSRke tanky, uranove koncentraky, draty na hranicich i ta cenzura. Kdyz nejaka redakce smaze nekomu rasisticky nebo homofobni komentar, jedna se o rozhodnuti dotycne redakce. Kdyby se jednalo o nejakou organizovanou cenzuru, nemohly by spokojene existovat vsechny ty dezinformacni, vetsinou Ruskem podporovane weby.
Ceska TV ma docela slusne zpravodajstvi a nektere programy jako treba Reporteri maji svetovou uroven. Proto nejspis ta zloba pana prezidenta. smilies/grin.gif
Ce se tyce elektrickych aut, tak ty spousta zemi svou politikou opravdu podporuje, ale to je podle me spis dobre nejen kvuli zivotnimu prostredi, ale i protoze je to budoucnost. Se zlevnovanim baterii a zvysovanim jejich kapacity se totiz elektroauta zacnou brzy vyplacet. Ja sam mam uz par let na elektrinu amatersky predelany pickup a muj "elektricky benzin" je za tretinu ceny toho skutecneho. Behem dalsich 3 let se me diky tomu naklady vrati. Podobne to ma spocitane svagr na Vancouver Islandu, tomu zbyva jeste 5 let, ale nemuze si svuj Nissan Leaf vynachvalit. Zadne vymeny oleje a filtru, prakticky zadna udrzba, jezdi to krasne potichu a akceleruje jako Formule 1. smilies/smiley.gif
Zeby se chystalo nejake dramaticke zdrazeni letenek, to fakt netusim. Ono je ted letani oproti minulym dobam tak nesrovnatelne levne, ze by muselo jit o nekolikanasobek ceny. Ostatne, cestovat se da pokud vim i jinak. A nezlob se, ale srovnavat podporu eletroaut a nejake udajne zvyseni cen letenek s elektrinou nabitymi ostnatymi draty, na kterych komunisticke zrudy vrazdily lidi kteri sli za svobodou - to uz jsi fakt prehnala. smilies/cry.gif
srpen 18, 2019 18:35
... : Krakonoš
Ale notak, Nč, jsme se nepotkali včera, že ne? Argumenty už tu za ty roky zazněly. Nepotřebuju je nosit znovu. (Stejně bys to vode mě nevzal, ale poradím ti - napiš si svýmu presidentovi vo ty argumenty, von ti jistě rád vodpoví.) Takže jenom vopakuju - zařiďte si to demokraticky. Dokud tu většinu nemáte, máte smůlu.
No a co se superbohatejch tejče, ty mám zcela na háku. Nemám žádnej návod na to, jak je toho superbohatství zbavit, tak jim ho přeju. Protože závist je nemoc. A starám se vo to, abych já sám nebyl superchudej, to je jediný, co můžu vovlivnit. A nepotřebuju poslouchat "světlonoše", který by mi slibovali, že ty superbohatý "rozkulačej" v můj prospěch. Protože naštěstí neztrácím historickou paměť a o dějiny se zajímám. A mírný redukování sociálních výdobytků bych uvítal, už je toho moc. Pokud by se to posunulo směrem vod plošnýho uplácení kdejakýho netáhla směrem k vopravdu nemocnejm a nešťastnejm, vůbec bych se nezlobil. Jenže jedna z nejstrašnějších ministryní PSV místo toho vymejšlí zhovadilosti typu vobědy pro všecky školáky zdarma, to je pak těžký. Já bejt "čmoud" někde v chatrči a tohle se na svým ajfounu dočíst, balím voštěpy a sedám na první kanoi směr Lampedusa. smilies/cheesy.gif
srpen 18, 2019 19:20
... : mila1
Jestli se mi něco na NČ líbí,tak to, že formuluje svoje názory sám a nekopíruje nám sem statě odjinud. Jen poznámku: Proč koukáš na ČT1,NČ, když tam podle Tebe nevysílají pravdivě? To fakt nechápu.
srpen 18, 2019 19:58
... : Mikin4
Deeres: A k čemu se dopracovali ti úžasní kapitalisté? Od 2.sv.v. na to měli 74 let. Stoupající technologická úroveň západního světa se zakládá na devastaci životního prostředí a nejenom jejich, plundrují zdroje mimo svá území a za to tam pak dovážejí svůj odpad. Třeba zelená pokroková Kanada svým odpadem zamořila půlku světa. Nejsme smetiště světa zuří Azie, Filipínský prezident pohrozil Kanadě válkou, pokud si Kanada neoidveze své tuny odpadků.
-----------------------------------------------
Takze deeres: o tom ze se nici zivotni prostredi zadna. Ty miliony tun spalenych fosilnich paliv a industrializace se projevit musely a neni to hezky pohled. Zacalo to pochopitelne mnohem drive, zacatkem industrialni revoluce. A nikdo za tu dobu nesvinil zemekouli vice, nez komousi. Napr slavna DDR vyprodukovala 3x vic skodlivin nez Zapadni Nemecko, pri mensi rozloze, mensim poctu obyvatel a mensim prumyslovem vykonu. Jen si vzpomen na ty zaprasene reky i ovzdusi v roce 1989 a vsechnu tu praci a penize ktere stalo vycisteni. A nemalo na to prispela prave ta nenavidena EU.
Co se tyce Kanady, malinko te krasne zemi krivdis. Za zlodejsky kontrakt obou firem nakonec zaplatila a dela vsechno aby se to neopakovalo.
Co me hlava nebere je ze se najdou lide, kteri zapadnim zemim jednim dechem vycitaji jak znecistovani zivotniho prostredi, tak snahy o jeho zachranu. smilies/shocked.gif
srpen 18, 2019 20:58
... : Hanka 2
Tak hlavně že budou auta na elektřinu, a to jsem zvědavá kdo nakrmí Prahu.
srpen 19, 2019 19:12
... : NČ.
Kdo nakrmí Prahu? To je už vyřešený. Přece Poláci.
Kdo ale nakrmí auta elektrikou? Kdo a za jakou cenu (vč. devastace krajiny) pro ně bude dolovat lithium? Atd ….
srpen 20, 2019 03:38
... : Mikin4
Kdo nakrmi Prahu? No prece ten pan od STB, co se proti nemu nedavno protestovalo. Akorat se lidi budou muset naucit jist repku.
No a devastaci planety, kterou zpusobuji miliony malych spalovacich motoru s vyrobou elektriny a tezbou lithia snad ani srovnavat nebudeme. Atd....
srpen 20, 2019 15:53
... : toulavejV
No miliony malých spalovacich motorů se podílejí na devastaci planety, ve srovnání s několika sty kontejnerových lodí, naprosto zanedbatelně, stejně jako ve srovnání s leteckou dopravou :-). Tedy, zavedením drahých elektroaut se URČITĚ nijak životní prostředí na planetě nezlepší, naopak výroba baterií, těžba kobaltu, mědi, lithia apod. nerostů a následná likvidace bude další ekologickou ránou o které se ovšem, kvůli očekávaným ziskům vyvolených, nemluví . . .
srpen 26, 2019 11:41
... : Mikin4
Ale kdeze, toulavej. Se spotrebou fosilnich paliv je potreba neco delat, ty miliony motoru paseku delaji a elektrina se da generovat mnoha zpusoby. Elektricka auta navic uz tak draha nejsou, kdyz uvazis spotrebu za 10 let tak uz vubec ne. A co se tyce "zisku vyvolenych", nepocitaji se mezi ty vyvolene i ropni magnati? Vcetne sejku a ruskych oligarchu? A co tezba ropy, ta zivotni prostredi nenici?
Pokrok nezastavis - ja se ve Vietnamu ocitl parkrat v oblastech, kde motorky na benzin uz nebyly prakticky videt. V Norsku to tak zacina vypadat s autama.
Ja jezdim do mesta elektrickym pickupem a pohani me turbina pod prehradou v Mayo. Parada! smilies/smiley.gif
srpen 26, 2019 17:37
... : toulavejV
tak, pokud bude mít planeta Země podobnou hustotu zalidnění jako Yukon, tedy 0,065 obyv./km², pak žádný problém s elektrifikací dopravy nebude, protože potřeba i vzácných surovin pro její zavedení, jako je kobalt do baterií, bude velmi malá. Jenomže Medián hustoty zalidnění, ve kterém lidé ve světě žijí, je 262 obyvatel / km² podle wiki a k té ekologické zátěži současné těžbou surovin, které se ještě dlouho nemůžeme zbavit, protože elektroletadla ani elektrokontejnerové lodě se nepoužívají, přibude ještě další těžba surovin pro elektrifikaci . . . dál to nemá cenu rozebírat pro toho, kdo ten rozdíl vidí . . .
https://logistika.ihned.cz/c1-66033100-namorni-preprava-ekologicka-katastrofa-nebo-zazrak
https://www.euro.cz/byznys/lodni-doprava-produkuje-vic-emisi-nez-nemecko-je-cas-jednat-1402301

srpen 27, 2019 08:10
... : Mikin4
Takze toulavej, podle toho clanku znecistuji obrovske lodni motory ovzdusi proto, ze jedou na mazut. Kterej vznika jako odpad pri vyrobe benzinu pro ty stovky milionu malych motoru. Takze kde je chyba?
Prelidnena planeta je opravdu nejvetsi problem. Tezba lithia nebo kobaltu pro cista elektricka auta jen sotva...
srpen 27, 2019 16:18
... : toulavejV
To není tak, že když nebudou auta na benzín, benzín se nemusí vyrábět a proto nebude k dispozici mazut a tím i exhalace od kontejnerových lodí. Ty kontejnerový lodě budou stejně, protože zajišťují 90% dopravy zboží po vodě. Jenom místo mazutu budou jezdit na DRAŽŠÍ palivo, takže bude i zboží dražší. Dneska jezdí na mazut proto, že je to lacinější než jezdit na naftu nebo benzín. Takže na nějaké jiné palivo z ropy budou ty kontejnerový lodě jezdit stejně! A proto se to palivo taky stejně bude vyrábět a proto se taky stejně bude těžit ropa. Na „ekologickou“ elektřinu velká doprava loděmi, letadly a kamiony ještě pěkných pár desítek let nebude, ať si o tom pomatení greténi sní, jak chtějí. Takže těžba ropy nezmizí a přibude DALŠÍ těžba – kobaltu, lithia, mědi . . .
srpen 28, 2019 07:32
... : Mikin4
No a kdyz ty obrovske lodi zacnou misto sajrajtu jezdit na naftu, zivotnimu prostredi to pomuze. Mirne zdrazeni dopravy taky, protoze se zacne vic vyrabet mistne. Tomu se rika trh a diky bohu za nej. Peak v tezbe ropy podle odborniku prave zazivame a je to dobre, protoze uplne bez ropy se v dohledne dobe neobajdeme a tak by byla hovadina ji vytezit uplne. No a tezba lithia a kobaltu pro vyrobu baterii zacina nahrazovat tezbu toxickeho olova, takze...
srpen 28, 2019 20:21
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]