O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

JMÉNO A JMENINY - 1. PDF Tisk E-mail
Středa, 01 srpen 2018
Dávno, dávno tomu, co se na stránkách Kudlanky popisoval vznik a význam jmen v našem kalendáři. Celý jeden dlouhý rok se tomu věnovala Alenka, zvaná Puntík, která si ale pro podpis pod těmito články vybrala jméno, které snad ani neexistuje. Však ho máte dole pod článkem :-))). Jo, psala je před jedenácti roky... A tak si myslím, že by bylo fajn si nejen o jménech a jmeninách našich i našich blízkých zase něco přečíst, ale připomenout si i její "šmrnc". Kolik jejích úsloví vešlo do "kudlančích dějin". Taková hadice od vysavače, například...

 

 

 

 

 

  Oskar (1. 8.) je jméno staroanglického původu. Os znamená bůh, gar je kopí - čili něco jako boží kopí. Toto jméno se těší oblibě hlavně v severských a anglosaských zemí. Nosilo ho i mnoho panovníků - např. švédský a norský král Oskar II., který pocházel ze slavného rodu Bernadottů. Patřil k nejvzdělanějším panovníkům své doby a zabýval se historií a literaturou. U nás žije v současné době Oskarů skoro tisíc. Z těch slavných bychom mohli jmenovat Oscara Wildea - anglického spisovatele, Oskara Schindlera - rakouského obchodníka, který za druhé světové války zachránil život tisícům židů, Oskara Lafontainea - německého politika a samozřejmě  - toho, co vypadá jako strýček - přeci onu slavnou zlatou sošku - kterou rok co rok udělují nejlepším filmovým hercům, režisérům atd. "Strýčka" Oskara získaly  již tři naše filmy - Obchod na korze, Ostře sledované vlaky a Kolja.

 

 

 

Gustav (2. 8.)  má severský původ; je to slavné jméno mnoha švédských králů. Původně znělo Gotstawer - a znamenalo opora (sloup) Gótů. Kdo jinak se tak mohl jmenovat - než králové. Zcela nejslavnější byl Gustav I. Vasa (Gustav Eriksson Vasa - žil v r. 1496-1560). Švédové jsou na něj i na jeho rod patřičně hrdi a mají proč. Byl velice moudrý a neobyčejně vzdělaný; s jeho nástupem na trůn pronikla do země reformace. Zasloužil se o výstavbu měst, stavby silnic, rozvoj řemesel, zemědělství a školství. Jeho vnuk Gustav Adolf II. nastoupil na trůn v r. 1611, byl obratný politik i vojevůdce a díky vyjednávání a výbojům se mu podařilo značně rozšířit švédské území a vliv. Jeho vítězné tažení Evropou zastavil až Albrecht z Valdštejna. Jméno Gustav pak přecházelo na další švédské dynastie.

Slavných nositelů tohoto jména by se našlo dost - krom švédských králů bychom mohli zmínit Gustava Flauberta, francouzského spisovatele, Gustava Hamela - propagátora aviatiky, Gustava Klimta - slavného rakouského malíře, sportovec Gustav Adolf Schurr, německý cyklista, který několikrát zvítězil v závodě Praha-Berlín-Waršava, Gustav Bubník, slavný hokejista, Gustav Mahler, hudební skladatel - a nakonec můžeme jmenovat původně bratislavského kavárenského povaleče, následně politického vězně a nakonec - jak už je v této zemi zvykem - presidenta republiky – koho? No přeci Gustava Husáka. Krom toho, že už neuměl pořádně slovensky a ještě ne česky, takže hovořil skutečně neskutečným jazykem, kolovalo o něm možná víc anekdot, než o Františku Josefu I. - a to je co říct.  

 

 

 

Miluše (3. 8.)  Jazykozpytci se přou, zda jde o domáckou formu jména Miloslava (čili žena, dívka - slavná svou milostí, roztomilostí, láskou), nebo jméno vytvořené ze základu mil- tedy milá, milovaná. Jiní se domnívají, že jde od český překlad latinského jména Amata, či francouzského Aimée. Ať už je to jak chce, Milušky a Milunky a Míly byly dívky a ženy milé naším srdcím a je tomu tak i nadále. Miluší je u nás asi čtyři a půl tisíce; mezi nimi můžeme jmenovat herečku Miluši Šplechtovou a zpěvačku Miluši Voborníkovou. Je to moc hezké české jméno, třeba zas přijde do módy a Milušek nám přibude.   

 

 

 

 Dominik (4. 8.) má jméno odvozeno od latinského slova Dominus - tedy "Pán". Je tedy pánův, patří pánovi. Vlna jeho popularity se vzedmula v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy řádová sestra Luc-Gabrielle (vl. jménem Jeanie Deckers) z kláštera ve Fichermontu (Belgie), jinak zvaná Soeur Sourice, tedy Sestra úsměv (v USA ji znali jako The Singing Nun) nahrála a nazpívala roztomilou písničku "Dominique-nique-nique" (u nás ji nazpívala zpěvačka Judita Čeřovská jako „Dominiku-niku-niku, ty jsi sám jak poustevník, já hříšnou duši mám...) pamětníci jistě nezapomněli...  Nicméně nyní opět po létech jeho oblíbenost začala strmě stoupat, a to - světe div se - díky českému hokejistovi Dominiku Haškovi, jehož sláva je celosvětová. Dokonce  prý se po něm pojmenovávají děti i v rovníkové Africe, kde se rozhodně hokej moc nehraje. Jo, svět je malej. Ten původní Dominik se narodil v roce 1170 ve Španělsku a stal se zakladatelem a patronem řádu Dominikánů. Také převzal záštitu nad cechem krejčích a lidé se k němu obracejí i o pomoc při krupobití. I slavných Dominiků by se pár našlo. Krom již zmíněného Dominika Haška uveďme slovenského spisovatele Dominika Tatarku, nebo Domenica Modugnu – italského zpěváka a hudebního skladatele (všichni známe jeho "Ciao, ciao bambino..." nebo "Volare, oho". Jinak „neděle“ se italsky řekne domenica a španělsky domingo - roztomilé, že?   

 

 

Kristián (5. 8.)  …  "Jen pro ten dnešní den, stojí za to žít..." Ach ano, všem se nám zaleskne slza v oku při vzpomínce na neodolatelného Oldřicha Nového a jeho nezapomenutelný stejnojmenný film. Kristiánovo jméno je řeckého původu a znamená křesťan, neboli pokřtěný. Je též spojeno s autorem latinské svatováclavské legendy z desátého století. Jeho původní jméno znělo Strachkvas a byl prvním Přemyslovcem, který se dal na dráhu duchovní. Stal se řeholníkem a působil v Řezně, kde také sepsal své největší dílo - Život a umučení Svatého Václava a jeho báby Svaté Ludmily. Mimochodem on sám se narodil v den smrti svatého Václava - tedy 28. září a tento den je u nás též státním  svátkem. Takže se vlastně řeholník Kristián - Strachkvas stal naším prvním doloženým kronikářem.Toto jméno je ve světě velmi oblíbeno. Jmenovalo se tak i několik dánských králů - ale také HANS CHRISTIAN ANDERSEN, krom něj bychom jmenovali např. malíře  Christiana Schroedra,  dále básníka Christiana Morgensterna - a matematikové Christiana Dopplera – známého rakouského matematika a fyzika.   

 

 

 

Oldřiška (6. 8.)  nebo také Ulrika. Obě jména jsou ženskými protějšky mužského jména Oldřich, které vzniklo ze staroněmeckého Uodalrých - tedy bohatý panovník. Patronkou tohoto jména se stala velice zbožná Oldřiška Nischová,  která se narodila 18,září 1882 v německém Mittelbiberachu.  Ve svých dvaadvaceti letech vstoupila do řádu Milosrdných sester Svatého kříže.  Tvrdá práce a odříkání ji posléze umořily, takže v r. 1913 zemřela na tuberkulózu. V roce 1987 ji papež prohlásil za blahoslavenou. Oldřišek u nás už moc není - jen asi čtyři a půl tisíce... ale rozhodně jim přejeme všechno nejlepší k svátku, hodně štěstí a lásky.  

 

 

 

Lada (7. 8.) má jméno velice starobylé. Ve starých slovanských jazycích znamenalo Lad - pořádek, též dívku, nebo pannu, ale také manželku. Dokonce se toto slovo vyskytovalo v chaldejštině a lýkijštině a opět znamenalo paní, manželka. Další významy tohoto jména jsou podobné – v pohanském bájesloví se tak jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství, Lada byla též družka Perunova. Lada se též jmenovala naše milovaná princezna se zlatou hvězdou na čele... hlavní představitelka v jedné z našich nejoblíbenějších pohádek. Lad je u nás - bohužel - velmi málo. Snad toto hezké jméno zas jednou přijde do módy, jeden nikdy neví, ale byla by škoda, kdybychom o naše Lady přišli. Mezi ty známé patří česká cyklistka Lada Kozlíková.    

 

 

 

 Soběslav (8. 8.) má starobylé jméno slovanského původu, které bývalo velmi oblíbeno již za Přemyslovců, znamenalo "v sobě slávu" - je to tedy člověk, nesoucí důvěru v sebe, ve svou slávu. Jmenovali se tak např. dva naši významní panovníci - Soběslav I. a Soběslav II. Zvlášť ten první se proslavil tím, že po vyhrané bitvě  u Chlumce, kde porazil německou armádu vedenou římským králem Lotharem,se zachoval velice ušlechtile. Lothara nepopravil, jak bylo zvykem, ale přijal od něj v léno Čechy  (o což mu vlastně původně šlo) a Lothara velkomyslně propustil. Ten se pak - maje celou událost v paměti - Čechám a Čechům důsledně vyhýbal. Soběslavů už u nás také moc není. Za všechny bych jmenovala českého herce s krásným hlasem Soběslava Sejka. Jinak Soběslav se též jmenuje moc hezké městečko v Čechách. Takže Soběslavové, majíce slávu již v sobě, mějte v sobě i radost – zvláště pak při oslavách vašeho svátku.

 

Pidřich

 

 

 

Komentáře (18)add feed
... : doktor
Danielko děkuji za vzpomínku.Ahoj.
srpen 01, 2018 10:43
... : andrea
Jak si tak občas čto něco staršího, četla jsem i od ní.
Asi to byla hodně chytrá paní.
srpen 01, 2018 17:25
... : *deeres*
Taky si na Punťatou často vzpomenu. Moc by se jí líbilo, že stále někdo její výplody čte. Neřekla bych, že to byla hodně chytrá paní, Álu spíš charakterizuje to, že byla neuvěřitelně ukecaná a hlavně kolem ní byla vždycky sranda. Nakonec ty její vymyšlenosti se tady ujaly a občas se i používají. Já když jsem vytočena na nejvyšší míru a chci se vyjadřovat slušně, tak používám výraz Ály a jsem nahvězdičkovaná.
srpen 02, 2018 08:01
... : NČ
A tak - ona docela chytrá byla, ale nevzhledná, což vždycky vede k zatrpklosti. Tu svou chytrost měla krapet ujetou mimo reálnej život. Byla hodně cáknutá zatrpklostí a intolerancí. Nojo, každej jsme holt cáknutej jináč.
srpen 02, 2018 10:34
... : *deeres*
NČ, to jí křivdíš, jako mladá nebyla ani nevzledná, ani zatrpklá. Střelená byla vždycky, ale takovým způsobem, co pobavil. Teprve, když začala být hodně nemocná, tak už nikoho moc nepobavila, spíše naopak.
srpen 02, 2018 11:15
... : NČ
Ale jo. Tak sorry jako. Nechtěl jsem....
Jako mladou, krásnou jsem ale Alenu nikdy nezahlídl. Jen jednou, bábu na lavičce u autobusu, starou, nevzhlednou rozteklou.
Ona ta krása duše se prostě nedá oddělit od fyzična. K čemu by mi byla třeba Halina Pawlowská se svejma, celkem vtipnejma, postřehama? Číst? Jo, to jo. Ale koukat, nebo se dotýkat? Hůůůůů! To ne!
Jen mi nejni jasný, proč to spousta lidí, zejména žen, nechápe. Bude to jednoznačně tím, že takový příšery - Pawlowskou, Bydžovskou, Holubovou, Stašovou, ..., by si normální chlap do postele nemohl vůbec představit; ani náhodou! Zatímco ženy mají v tomhle zcela jiný uvažování a kritéria.
Všem brejden. Je horko k zalknutí. Kočka chrápe na relativně chladnejch dlaždicích, já zrovna jdu do asi vosmýho, nejen relativně, ale i absolutně studenýho.
srpen 03, 2018 14:08
... : *deeres*
Můj kámoš má takový rčení, že na každej hrneček se najde poklička. A Kučerka toho byla důkazem, vdala se dokonce třikrát a naposledy, když už byla ta bába rozteklá. Třikrát šáhla vedle a tak jí k posledku došel humor.

Ukázka jejích skvělých překlepů, když si prý nevzala brýle. Nejspíš to dělala schválně.

...tys nikdy neviděla, jak se pohybuje stádo ovcí? Drží pohromadě a jsou v takovém jako ccumlu, který je jakoby homougenní. Kolem běhá pejsek a na příkazy prasáka (v tomto případě černookého bači ve špinavý košili) stádo udržuje na cestě - nebo je obrací žádaným směrem. Vypadá to, jako když otáčí celým tím stádem najednou...nekroutí teda s jednotlivejma chudinkama bečkama....srpen 03, 2018 15:29
... : Iris
Deeres, pamatuji na jednu, tuším víkendovou konverzaci s Tebou a Alenou, běhaly tam nějaké fotografie z brigády, nebo tak nějak. Tam jste byly obě - mladé a fakt krásné. Nemůžeš nám prosím připomenout buď tu debatu nebo poslat foto? Prosím za sebe, nenutím to nikomu. Je příjemné si na Alenu vzpomenout příjemně... smilies/wink.gif
srpen 03, 2018 18:27
... : *deeres*
Iris, ta fotka byla z naší chmelové brigády. Tam měla Ála svůj typický optimistický úsměv v očekávání věcí příštích. Nejdříve manželé, pak choroby jí ten úsměv definitivně setřely.
O naší společné brigádě v Kněževsi jsem psala při vzpomínání na šedesátá léta:

https://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7500&Itemid=37&limit=1&limitstart=1

Po letech jsem o brigádě psala ještě jednou, to už tady Ála nebyla.

https://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7500&Itemid=37&limit=1&limitstart=1

Když se podívám na maturitní tablo , tak si říkám, že už se pěkně kácí i v našem lese. Alena není jediná, koho už nikdy neuvidím. Nakonec ta fotka je stará přes půl století.Kdo vypadá pořád stejně, je náš třídní. V prosinci mu bylo osmdesát a pořád sportuje a pamatováka má, že mu lze jenom závidět. Taková mužská verze Eliny Makropulos.
srpen 04, 2018 10:02
... : *deeres*
Ten první odkaz je špatně, takže teď jsem se snad trefila:

https://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=5733&Itemid=41
srpen 04, 2018 10:32
... : Iris
Deeres děkuji, to je ono. Nebyla bych asi schopna si to dohledat. Alena a její ďolíčky ve tvářích a i na brigádě elegantní a krásná Deeres.Počtu si a zavzpomínám smilies/smiley.gif
srpen 04, 2018 21:56
... : mia I
deeres já myslím, že Alenka chytrá byla. Její jazykové znalosti byly obdivuhodné. To jsem opravdu smekala pomyslný klobouk. Docela jsi mne překvapila, že třikrát sáhla vedle. Myslela jsem, že podruhé a potřetí to bylo fajn. Druhého manžela komentovala kladně. Ten tuším zemřel. Jestlipak jí synové vyplnili její přání a její popel je v moři, jak si přála?

Z jejího projevu ke konci života bylo jasné, že to už není úplně ona. Myslím, že ji trápily finance, nemoci, samota..

Co se týče té ošklivosti a rozteklosti, jak píše Nč. No příroda už to tak zařídila, že s přibývajícími léty člověk nekrásní. Po padesátce si obvykle ženská musí vybrat, buď štíhlá a vrásky nebo kulatá příp. rozteklá řečeno Nčého terminologií a bez vrásek. Krásu každý do vínku nedostal a je myslím Pepíku zbytečné dehonestovat herečky jako je Bydžovská, Holubová, Halina. Simona Stašová okouzlila i Itala, nakonec s ním má syna. Já myslím, že skutečnost, že Tebe nezaujaly není vůbec podstatná. Třeba nezaujmou nikoho a proč by měly? Ano, nejsou žádné Bond girl. Ale ony a mnohé další dokážou žít v pohodě určitě i bez chlapa. A nebo najdou takového, s kterým budou souznít a který nejde prvoplánovaně jen po tělesné kráse. Vždyť ani muži věkem nemládnou a také jsou mezi nimi rozteklí pupkáči nebo hubení, vyschlí starci. Taky žádní James Bondové. Takže trochu taktu by neškodilo.
srpen 05, 2018 07:33
... : *deeres*
Mio, ona nebyla hloupá, ale celoživotně dětinsky naivní. Co se týká jazyků, tak já jsem proti ní naprostý debil. Jenže v životě si jenom s jazykem nevystačíš a proto ona v manželství narazila. Nikdy jsem nepochopila, proč se vdala potřetí. Pro prachy to nebylo, aby spolu žili, to taky ne a pak už mne napadají jenom státnické a politické důvody a to je kravina.
V důsledku to vedlo jenom k rozbrojím v obou rodinách.
srpen 05, 2018 09:24
... : mia I
je fakt, že někdy na mě působila přemrštěně. Ale jinak měla spoustu výborných postřehů a nezapomenutelných hlášek. Jsem ráda, že Daniela zase oživila něco z její tvorby.
srpen 05, 2018 10:21
... : Sidon
Soběslav (8. 8.) má starobylé jméno slovanského původu,

Jestlipak si ale někdo vzpomene, jaké jméno bývalo 8.8. předtím, než ho vyměnili za Soběslava? Taky to bylo velmi staré, české jméno. Ti starší asi budou vědět. Já jsem ho měl dostat, ale můj starší brácha řekl, že mě radši utopí, než mít bráchu s takovým jménem. Tak mně rodiče radši dali jiné. Taky staročeské.

smilies/smiley.gif
srpen 07, 2018 06:14
... : mia I
vzala jsem si na pomoc církevní kalendář. A byl to NEZAMYSL.
srpen 07, 2018 07:45
... : *deeres*
Dneska je teprve sedmého, to míval svátek Kajetán, v ČR je jich pouze 78.Jediný, kdo mne napadá s tímto jménem je Tyl a ten to měl jenom jako druhé křestní jméno.
Když je sv.Kajetána, na poli je už jenom sláma.
Svatý Kajetán je tady, odvezte mandlíků řady.
Na svatého Kajetána, otvírá se stodol brána.

U nás taky je už sklizeno a čekám, jak na smilování, kdy už konečně začne foukat ze strnišť. Doufám, že nebudu čekat do prosince.
Sidone, oni rodiče nesáhli zase tak daleko, původní znění tvého křestního jména bylo Sděslav. Ještě, že to brácha nevěděl. Ale Sidonius je taky dobrý. smilies/wink.gif
srpen 07, 2018 10:25
... : Sidon
Deeres, já jsem se někde dočetl, že to k nám přišlo z Polska, od Římanů, kteří se tam na krátko usadili.
smilies/wink.gif
srpen 07, 2018 17:46
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]