O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

STUDIUM PŘINÁŠÍ POTĚCHU MYSLI PDF Tisk E-mail
Úterý, 06 březen 2018
Přejít na obsah
STUDIUM PŘINÁŠÍ POTĚCHU MYSLI
Strana 2
Strana 3
Výsledek obrázku pro snow white and the seven dwarfs pngMikuláš Kopernik, renesanční matematik, astronom, fyzik a kanovník 1473 – 1543, je autorem citátu, který jsem vybral do názvu článku -  „Studium věd přináší pravdu, neuvěřitelnou potěchu mysli.“ Ano, přátelé, rýsuje se nám světlá budoucnost. Diplomovaných vysokoškoláků přibývá. Jen nějak mi uniká, jaká bude návratnost nákladů na jejich studia ve prospěch společnosti? Ale být mladší, tak si okamžitě podám  přihlášku na UK Praha ke studiu. Tohle studium musí být úžasné!

 

 

 

 

 


     Já, poučen několika namátkou vybranými tématy, bych si pro svou budoucí závěrečnou diplomovou práci vybral například téma:

 

"Kdo a jak připravil Sněhurku o panenství, aneb jak genderově vyvážit soužití mezi trpaslíky s přihlédnutím k sexuální stabilitě v malém kolektivu"

 

     Pár zajímavých, a jak vidno úspěšně použitých typů, máte zde:

 

 

 

 

Student: Jan Dužda

Název absolventské práce: 

Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině

 

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění.

Vedoucí práce: Mgr. Michael Beníšek

Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta

Obor studia: Romistika (ROM)

Autor získal diplom a titul Bc.

 

 

 

Student: Jiří Bartoš

Název diplomové práce: 

Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie

 

Anotace: Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žánru.

Vedoucí práce: doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Oponentura: Mgr. Zdeněk Sloboda (levičácký gay-aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva)

Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií

Obor studia: Genderová studia (GS)

Autor získal akademický titul Mgr.

 

 

 Související obrázek

 

Student: Barbora Lagová

Název diplomové práce: 

Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu

 

Anotace: Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let.

Škola: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta

Obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Autorka obdržela titul Mgr.

 

 

 

Student: Václav Pecl

Pecl je aktivista, mluvčí iniciativy Brno blokuje a organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů 26. 6. 2015

Název diplomové práce: 

Duhová rodina živoucího světla a lásky

 

Anotace: Duhová rodina živoucího světla a lásky. Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of love and Living Light. V práci používám metodu zúčastněného pozorování a strukturované rozhovory. V další části se věnuji historii a sociálním institucím.

Škola: Filozofická fakulta v Brně, obor Etnologie

Autor obdržel titul Mgr.

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]