O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

JEN HOUŠŤ, A PĚKNĚ ZAHUSTIT! PDF Tisk E-mail
Středa, 08 listopad 2017
Přejít na obsah
JEN HOUŠŤ, A PĚKNĚ ZAHUSTIT!
Strana 2
Nejprve bych vám rád představil - pokud ho neznáte - náš hezký a doposud příjemný KAMÝK. Je jednou z pěti obcí z městské části Praha 12, do které patří ještě čtyři další: Cholupice, Komořany, Modřany a Točná. -  Mj. trošku ještě zabruslím do rozdělení Prahy - její území se dělí na 22 městských správních obvodů a na 57 městských částí. To jen, abyste věděli, jaké místečko v Praze zabíráme. A teď už, proč vám píšu:

 

 

 

 

 

 

Dne 2. 11. 2016 došla na městskou část Prahy 12 od společnosti Fisolta plus s.r.o.  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků na katastrálním území Kamýk. Jednalo se i o pozemek, který v té době vlastnila restaurace Obzor na Novodvorské. Žádost této společnosti byla prezentována jako záměr revitalizace objektů, výkup dalších pozemků v okolí a vybudování multifunkčního centra, kterým by byla doplněna dosavadní nevyhovující občanská vybavenost našeho sídliště. Žádost byla tedy projednána ve všech náležitých komisích naší městské části - a to v komisi územního rozvoje, životního prostředí, dopravy, a komisi nakládání s obecním majetkem. Všechny jednohlasně nesouhlasily se záměrem prodeje pozemků.

 

Odbor životního prostředí vydal stanovisko, ve kterém se uvádí, že jeden z požadovaných pozemků je navíc zařazen do pasportu ploch veřejné zeleně, udržovaných MČ Praha 12, a vydal nesouhlasné stanovisko s prodejem pozemku pro výstavbu či jiné komerční účely. Odbor investic a správy majetku pak předložil na jednání rady městské části ke schválení nesouhlasné stanovisko k prodeji zájmových pozemků. Vzhledem k nedostatku informací, byl však tento bod z jednání stažen.

 

Poté bylo tímto odborem zasláno na odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy vyjádření městské části Praha 12 s tím, že před vydáním stanoviska požadují předložit projekt výstavby multifunkčního centra. Dne 7. 9. 2017 obdržel odbor investic a správy majetku MČ Praha 12 stanovisko Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy k záměru úplatného převodu pozemků, jichž se to týká, přičemž podstatou stanoviska byla skutečnost, že Institut s převodem podmíněně souhlasí. 

 

Takže - na základě tohoto souhlasu pak městská část Praha 12 vydala souhlas, s tím, že jen omezila výšku multifunkčního centra, dále pak omezila výměru prodávaných pozemků (neboť by došlo k zastavení již vybudovaného parkoviště) a dále pak podmínila souhlas přeložením stávající cyklostezky na náklady investora…

 

 


 

 

A SPADLA KLEC ... Jak to tak vypadá, jako obyvatelé uvedeného sídliště můžeme očekávat, že blíže neurčitou dobu si tu ani nenakoupíme potraviny a věci denní potřeby. Je totiž jasné, že v prostorách stávající prodejny Albert, která již přesáhla hranici životnosti (jak sami investoři uvádějí), bude po dobu přestavby přerušen provoz. A lidem zde bydlícím nezbude, než aby jako v době před více než třiceti lety, kdy sice už stálo sídliště, ale nebyla tu žádná prodejna, byli odkázání na nákup v poměrně vzdálené obchodní síti -  t. j. na Lhotce, Krči, Libuši. A to se, prosím,  jedná cca o 20 000 lidí (hrubý údajný počet obyvatelů sídliště).

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]