O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

Syndicate


STANOVISKO ČESKÉHO KLUBU SKEPTIKŮ SISYFOS, Z.S. PDF Tisk E-mail
Neděle, 28 květen 2017
k návrhu na doplnění zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů č. 96/2004Sb. o nové nelékařské zdravotnické obory „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista tradiční čínské medicíny“ (§21c a §21d)


 

 

 

 

Považujeme za skandální, že Poslanecká sněmovna odhlasovala pozměňovací návrh poslance Rostislava Vyzuly, aniž by respektovala názor odborné lékařské veřejnosti, zvláště pak Vědecké rady ČLK. Český klub skeptiků Sisyfos, z.s. se tímto připojuje k negativnímu stanovisku České lékařské komory ze dne 4. 4. 2017, adresovanému Parlamentu České republiky. Shodujeme se v názoru, že metody tzv. „tradiční čínské medicíny“ jsou pouhým léčitelstvím, i v tom, že legislativním zvýhodněním jednoho léčitelského směru se vytvoří nebezpečný precedens.

 

 

 

Zdůvodnění stanoviska Českého klubu skeptiků Sisyfos, z.s.

 

k pozměňovacímu návrhu poslance Rostislava Vyzuly ze dne 17. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních):  

 

Takzvaná „tradiční čínská medicína“ (dále jen TCM) je kompilát postupů čínské medicínské tradice vytvořený na základě politického zadání v období označovaném jako Kulturní revoluce. Důvod pro vytvoření takového systému byl čistě pragmatický, protože Čína, zbídačená válkami a čistkami a násilnostmi Kulturní revoluce, trpěla nedostatkem lékařů.

 

Řešení podle receptu knížete Potěmkina se ukázalo být dostatečně účinné k vytvoření iluze dostupné lékařské péče, ale stalo se i zajímavým vývozním artiklem do zemí východního i západního bloku. Dlužno poznamenat, že lékařská obec východního ani západního bloku se k TCM nestavěla jednoznačně odmítavě, viz např. (Vymazal 1965) nebo (Warren 1976). Dokonce i zde byla věcná kritika nabízející cestu ke korektnímu vyvrácení pochybností (Prokop 1984). Lze tedy tvrdit, že alespoň některé metody TCM mají poměrně dlouhou tradici i u nás, mohly tedy být podrobeny řádnému klinickému i biologickému zkoumání.

 

V tomto zkoumání v zásadě selhaly.

 

Prostor pro pochybnosti o správnosti odmítnutí konceptu TCM vzniká nikoliv kvůli nadějným výsledkům některých dílčích studií nebo kvůli nedostatečnému probádání jednotlivých možností a konceptů, tento prostor je vytvářen spíše virtuálně kvůli vysoké produkci špatných a slabých studií, viz např. (Liu 2014). Koncept TCM celkově selhává v klinickém testování, a proto do moderní medicíny nepatří. Jde o techniky spadající do léčitelství.

 

Aktivita poslance Rostislava Vyzuly je pochybná hned z několika důvodů. Nejprve zmíníme věcnou chybu, totiž to, že se odkazuje na Nobelovu cenu pro Tchu Jou-Jou. Tchu Jou-Jou nedostala Nobelovu cenu za TCM, jak je někdy chybně interpretováno, dostala ji za mravenčí práci na farmaceutickém screeningu přípravků čínské medicínské tradice. Vzhledem k obrovskému počtu substancí, které nakonec musela testovat, je objev artemisininu něco, co v konečném důsledku naopak validitu TCM zpochybňuje. Je to stejné, jako kdyby se po testování všech registrovaných antibiotik se schválenou indikací komunitní pneumonie zjistilo, že jen jeden jediný preparát má schopnost léčit infekci.

 

Tím zásadním problémem je nekoncepčnost celého návrhu. V České republice se používá celá řada léčitelských metod, řadu z nich prodávají i zdravotníci. Vedle metod TCM, zejména akupunktury, jde především o homeopatii, ájurvédu, časté jsou i jiné metody.

 

 

Přílepkem k zákonu o vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání se najednou legalizuje léčitelský obor, který svými výkony není v souladu s principy medicíny založené na důkazech. A to se týká jen jednoho oboru, oboru zrovna politicky protěžovaného.

 

Jak k tomu přijdou homeopaté, provozovatelé ájurvédy, čarodějnice a zaříkávači ducha nemoci?

 

 Poslední problém, který v tomto zákonu vidíme, je riziko dalšího vývoje. Pokud už jednou budou vykonavatelé jedné z těchto metod legislativně uznáni za plnohodnotné zdravotnické profesionály, otevírá se cesta například úhradě jejich výkonů z veřejného zdravotního pojištění.  V konečném důsledku pak peníze, které budou z veřejného zdravotního pojištění proudit na TCM, budou chybět na léčbu závažných onemocnění a vzácných chorob.

 

 

V nejčernějších představách si lze představit i vývoj směrem k vícekolejní medicíně. Vedle lékaře s lékařským vzděláním se zde může objevit i „čínský lékař“ se vzděláním nekompatibilním s lékařským vzděláním v Evropě. Jistě, je to jen obava, ale nahrává tomu sama formulace § 21d, ve kterém se píše: "Za výkon povolání specialisty tradiční čínské medicíny se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebně rehabilitační nebo léčebné péče."

 

Pro srovnání, v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, se v § 4 píše: "Za výkon povolání lékaře s odbornou způsobilostí se považuje preventivní, diagnostická, léčebná, rehabilitační a dispenzární péče prováděná lékařem..."

 

 

Diskutovaná novela zákona snad přináší změny, které zdravotnictví pomohou. To nechceme a nemůžeme hodnotit. Ovšem přílepek poslance Rostislava Vyzuly, vložený do novelizovaného znění vlastně na poslední chvíli, pokládáme vyloženě za špatný.  Z výše uvedených důvodů ostře nesouhlasíme se zařazením odborností „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista tradiční čínské medicíny“ mezi plnohodnotné zdravotnické profese.

 

Doufáme, že Senát projeví více soudnosti než Poslanecká sněmovna a zbaví novelu ostudného přílepku.

 


Doporučené odkazy a literatura:

 

Liu Y et al. Reporting quality of systematic reviews/meta-analyses of acupuncture.

 PLOS ONE 2014;9(11):e113172.

 

Prokop O a kol.: Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství.

Praha: Avicenum 1984. (překlad 4. německého vydání)

 

Vymazal J., Tuháček M.: Akupunktura

(teoretická i praktická studie se zaměřením k neurologii.)

Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965

.

Warren FZ.: Handbook of medical acupuncture.

New York: Van Nostrand Reinhold, 1976

 

 

 

Komentáře (14)add feed
Vzhůru na stromy, ať žije šarlatánství! : Myška
Taky doufám, že alespoň senátorům zbyl kousek zdravého rozumu...
květen 29, 2017 06:34
Jenom od ČLK a podobných neomarxistů samý lži. : toulavej
To, oč jim jde není ochrana pacientů, ale aby jim někdo jinej neujídal z krajíce vybraného zdravotního pojištění, ze kterýho dobře žijí. Některé metody TCM, jako akupunktura, mají poměrně dlouhou tradici i u nás, ale bolševik to rozhodně nepodporoval, takže nemohly být podrobeny řádnému klinickému i biologickému zkoumání - je to lež. Protože je používalo málo doktorů a spíš napůl tajně, čili zkoumat dlouhodobě je nešlo. A akupunktura prokazatelně pomáhá léčit nemoci, které jsou vhodné léčit tímto způsobem. Takže je lež, že selhala. Taky odvolávka TCM jako výplod Kulturní revoluce je směšná. Sám název tradiční čínská medicína jasně říká, že je stará několik tisíc let, jako čínská společnost, čili, je prověřená! Co se osvědčilo a co ne. Že nevíme proč to funguje neznamená, že to nefunguje, když to funguje. Mnoho sportovců by mohlo vyprávět . . .
květen 29, 2017 10:47
. : toulavej
Když to tak od Skeptiků čtu už po několikátý, vždycky si vzpomenu na sympatickýho soudruha Rohlíka, vedoucího katedry Marxismu-Leninismu na VŠSE v Plzni, kterej nás měl na Dějiny MDH – tj. Dějiny mezinárodního dělnickýho hnutí, ze kterýho se dělala zkouška na všech VŠ. Jednou jsme si dovolili otevřenou diskusi, ke který nás vyzýval a zeptali se, co tak špatnýho je na tom, že mají na Západě víc různých politických stran ve volbách a ne jenom jednu Národní frontu, jejíž představitele, pod vedením KSČ, volíme u nás. Že by mělo být normální, aby si vybírali lidi z různých názorů, jak má vypadat život kolem nich.

A soudruh Rohlík nám vysvětlil, že v principu je to sice pravda, ale na druhý straně to zbytečně zdržuje při dalším budování společnosti. Protože na tom Západě se často stane, že v dalších volbách vyhraje opozice, která má jiný představy, jak má společnost vypadat, než minulá vláda a hodně z toho, co ta minulá zavedla, ta nová vláda zase zruší. Takže se začíná někde zase od nuly. A to je zbytečný mrhání energií, aktivitou, surovinami. Kdežto u nás, kde to řídí ti nejlepší z nás, tohle mrhání odpadá, všechno se nejdřív vydiskutuje, najde se nejlepší řešení a to se uskuteční v zájmu všech.
A my se už dál neptali – třeba jak se pozná, že ti, co to řídí, jsou ti nejlepší a kdo a na základě čeho, je vybírá, takže je zaručený i to nejlepší řešení pro všechny :-).

A Skeptici jsou jako soudruh Rohlík a bolševici tenkrát, novodobí neomarxisti – nechtějí připustit jiný, podle nich nepřípustný, názory. Nechtějí nechat na lidech, aby se sami rozhodli, co jim vyhovuje, co chtějí i kdyby to byla slepá cesta. Třeba je, ale proč v ní lidem bránit, ať si na to přijdou sami, ať se spálí, nejlepší metoda výchovy. Dodat informace ano, ale nebránit a nezakazovat. Ani čínskou medicínu, ani kouření v hospodě. A nepřikazovat podle „rady moudrých“ nejlepší řešení, co se musí - ani svítit ve dne, nebo mít zimní pneu, ani používání jedinýho správnýho léčení, toho Západního, co představuje ČLK a podporuje Sisyfos . . .
květen 29, 2017 10:51
toulavej, a brání lidem někdo, aby se nechali léčit TCM? Nebrání. : Myška
Já si jen myslím, že by neměla být tato "léčba" (je v uvozovkách, protože ji nepovažuji za léčbu) hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
květen 29, 2017 11:04
Myško, : Michal
co si ty myslíš či ne není důležité. Důležité je co lidem pomáhá. Mně akupunktura zbavila úporných bolestí v bederní části páteře.
V nemocnici kde pracovala manželka akupunkturu normálně poskytovali, jak Toulavej píše výš jsou případy kdy nic jiného nepomůže. Pracovala na onkologii a tam je to tedy opravdu stres a pravidelně chodili na akupunkturu stresu se zbavit. A fungovalo to.
To bychom mohli diskutovat i třeba lázeňské pobyty, v USA totiž tohle není, ani za peníze natož od pojišťovny.
květen 29, 2017 12:44
Michale : Kamila
to s těmi lázněmi je skvělá připomínka :-)
květen 29, 2017 12:47
. : toulavej
Tak princip dráždění patřičných nervových vláken při oživování různých ochrnutých částí těla nebo mozku je legálně přijatej princip v západní medicíně. A přesně tohle je i princip třeba akupunktury nebo akupresury – dráždění daných bodů na těle – nervových vláken, který mají vliv na určitou část těla, určitej orgán. Ty akupunkturní body jsou prokazatelný, dají se najít „západním“ přístrojem, mají totiž jinej elektrickej odpor než jejich okolí. A tisíciletá zkušenost zjistila, jaké body – jsou v páru na těle – co ovlivňují. Je to stejný, jako zkušenost na Západě zjistila, jaké krevní skupiny se dají vzájemně nahradit a které ne. Jenom zkušenost. Stejně, jako třeba ta akupunktura, která funguje!

A nebo jak píše Michal lázně, vodní zábaly, koupele ve vodě o různém chemickém složení a teplotě a kdy a jak často to dělat. Nebo že citlivci se zlomeninou cítí změnu počasí několik hodin předem, což by se dalo „západní“ vědou vysvětlit změnou tlaku či vlhkosti, ale jak to ta zlomená kost bez nervových vláken pozná? :-) O vlivu počasí na psychiku nemluvě. Je třeba přijmout zkušenost, že nevíme vše a nikdy nebudeme vědět. Spolek Sisyfos a ČLK si myslí, že už všechno podstatný zná.
květen 29, 2017 13:51
už jen to : vlk
že spolku předsedá věřící přírodovědec leccos napovídá :-)

Aneb, když máš imaginárního kamaráda a řešíš s ním svůj život, zavřou tě do blázince. Když ho má milion lidí, je to víra a dostaneš na to státní příspěvek!
květen 29, 2017 15:09
vlku, ten imaginární kamarád, to bylo skvělý : toulavej
:-)
květen 29, 2017 15:14
Souhlasim s Myskou : Mikin3
At se kazdej leci jak chce, ale at si za postupy ktere nepodporuje lekarska veda hezky sam zaplati. Ja osobne napriklad proti akupunkture nic nemam a pokud si budu myslet ze me pomuze, rad sahnu do penezenky. Protoze jinak v tom bude peknej bo*del.....
Toulavemu bych rad rekl, ze pokud je neco "neomarxisticke", tak je to spis podporovani sarlatanu z penez danovych poplatniku.
Klubu Sisyfos zdar! smilies/cool.gif
květen 29, 2017 15:54
Milej Vlku, : Mikin3
i vetsina astronautu v programu Apollo byli verici.....
květen 29, 2017 16:22
Michale, to, že ti pomohla akupunktura, ještě neznamená, že má tuto techniku a další léčení bez vědeckého podkladu, hradit zdravotní pojišťovna : Myška
z veřejného zdravotního pojištění (i když akupunkturu možná ZP hradí? nevím). Nikomu neberu víru v léčbu čímkoliv, ale ze své zkušenosti vím, že mnoho toho, co s velkým humbukem různí léčitelé nabízejí, je podfuk. I když se říká - věř a víra tvá tě uzdraví - nefunguje to vždy. Tuto víru bohužel fůra lidí zaplatila životem, když se spolehli na slovo léčitele, že exaktní léčba není třeba, jen ta jeho alternativní, a když se nemoc nelepšila ale horšila, bylo již na efektivní zásah opravdovou léčbou pozdě.

květen 29, 2017 19:34
... : bb2
Mně nevadí, když bude z veřejného ZP hrazena technika, která nemá vědecký podklad, pokud je někde jinde s úspěchem používaná desítky, stovky let.
Ale obávám se lidského šlendriánu a české neschopnosti zavést a dodržet pravidla, systém, řád, takže pak následuje chaos. Nakonec se, obávám se, dozvíme, že jsme z VZP platili ordinaci něčího bratrance.

Hlavně mne ale zajímá, kdo jak bude dohlížet na to, aby se z prostředků VZP, pokud to tak bude, hradila skutečně pravá, léty prověřená tradiční čínská medicína?
Kdysi kdesi jsem zaslechla poznámku, že Číňané zírali (nebo by zírali?) co se to v Čechách vydává a považuje za pravou tradiční čínskou medicínu.

Takže za mne ano, ať je na ní přispíváno z pojištění, alespoň částečně, tak jako na jiné doplňky léčby jako jsou Michalem zmíněné lázně, rehabilitace atd.
Ale nejdřív ať se tomu dá nějaký rámec.
Koneckonců, naše voda ve vrtu má hodnoty hnedle jak minerálka, ale asi by VZP neplatila klientům koupele u nás na zahradě v neckách :-)
květen 29, 2017 20:54
. : toulavej
No ale ten rámec platných postupů a zákonů té TCM dává právě návrh poslance Rostislava Vyzuly na doplnění zákona, u kterého se v článku ZÁMĚRNĚ nezmiňuje, že je to náš přední onkolog, taky prof. MUDr., CSc. a člen vědeckých a správních rad mnoha odborných institucí, pár let asistoval v nemocnicích v Americe, odkud má další vzdělání, takže žádnej moula, čili má stejné vzdělání i odbornost pánů ve Vědecké radě ČLK! Takže by tomu mohl třeba i rozumět. Minimálně stejně, jako se domnívá, že rozumí ČLK, její Vědecká rada :-). Čili stručně, jde o názor proti názoru! A to by mělo znamenat, že názor ČLK je jenom jeden z mnoha, nemusí být nutně ten správný . . . navíc, spolek, kterej řídí takovej parchant, jako doktor Kubek, kamarád doktora Ratha, jeho předchůdce, je u mě naprosto nedůvěryhodnej!

A nic na tom nemění ani ten přidanej směšnej seznam doporučených odkazů a literatury, kterej tomu má dodat před jednoduchými punc serióznosti. To určitě :-)))
květen 30, 2017 10:02
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]