O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

INSOLVENCE A DÁVKY V HMOTNÉ NOUZI PDF Tisk E-mail
Pondělí, 28 listopad 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda mi mohou být odebrány sociální dávky v hmotné nouzi, pokud jsem v insolvenci a úřad mi teď sdělil, že 7 tisíc, které jsou předmětem darovací smlouvy, považuje za můj pravidelný pravidelný příjem. Děkuji, JAROSLAV

 

 

 

 

 

 

 

Milý Jaroslave a další, kteří máte podobné trápení:

 

     vzhledem k tomu, že podle všeho nevíte přesně, jak a na co máte nárok, případně, co vás o dávky může připravit, publikuju tady veškeré "moudro" na toto téma:

 

 

1. K čemu tyto dávky slouží?

 

Tyto dávky slouží k zajištění základních životních potřeb osob, které nemají dostatečné příjmy, tj. nacházejí se v hmotné nouzi. Jejich poskytování upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

2. Jaké existují dávky pomoci v hmotné nouzi?

 

 • opakující se dávky:

a) příspěvek na živobytí,

b) doplatek na bydlení;

 • jednorázová dávka: mimořádná okamžitá pomoc.

 

 

 

I. Příspěvek na živobytí

 

3. K čemu je příspěvek na živobytí určen?

 

Příspěvek na živobytí je určen na úhradu základních životních potřeb kromě nákladů na bydlení (jde např. o úhradu stravy, oblečení, obuvi, dopravy, vzdělání).

 

4. Kdo má na příspěvek na živobytí nárok?

 

Osoba s trvalým pobytem na území České republiky (dále např. azylanti, cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR, občané členských států EU, pokud jsou hlášeni na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce atd.), která má na území ČR bydliště, tj. dlouhodobě se zde zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s ČR. Těmto osobám mohou být dávky přiznány, pokud se nacházejí v hmotné nouzi.

 

5. Kdo je osobou v hmotné nouzi?

 

Osoba se nachází v hmotné nouzi, jestliže její příjem (příjem společně posuzovaných osob; viz bod č. 9) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, a tento příjem si nemůže zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.

Kromě výše příjmu musí být osoba, aby u ní mohl být uznán stav hmotné nouze, v pracovním či obdobném vztahu a mít z tohoto vztahu příjem, v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo musí vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (tj. podnikat). Z této zásady jsou však výjimky.

 

6. Může mi úřad příspěvek na živobytí přiznat, pokud nejsem v evidenci uchazečů o zaměstnání, nepodnikám, ani nejsem v pracovním vztahu?

 

Ano, ale pouze pokud patříte mezi tyto skupiny osob:

 • osoby starší 68 let,
 • poživatelé starobního důchodu,
 • osoby invalidní ve třetím stupni,
 • osoby pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství,
 • rodiče pečující o dítě po dobu pobírání rodičovského příspěvku a po této době, pokud dítě nemůže být z vážných důvodů umístěno v jeslích či v mateřské škole,
 • osoby pečující o dítě do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I.,
 • osoby pobírající příspěvek na péči ve II., III., IV. stupni a osoby o ně pečující,
 • nezaopatřené děti,
 • osoby uznané dočasně práce neschopnými či práce neschopné z důvodu, který by byl u pojištěnce důvodem pro rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.


7. Existují případy, kdy nemám na příspěvek na živobytí nárok, přestože jinak bych podmínky pro přiznání dávky splnil?

 

Ano. Na dávku nemáte nárok, pokud:

 

 • prokazatelně neprojevujete snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (uplatněním nároků a pohledávek, využitím majetku),
 • jste veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítnete vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit cíleného programu k řešení zaměstnanosti, a to po dobu tří měsíců,
 • nemáte nárok na nemocenské (na nemocenské v plné výši), neboť jste si přivodil pracovní neschopnost úmyslně, zaviněnou účastí ve rvačce, následkem opilosti či užití omamných prostředků či při spáchání úmyslného trestného činu,
 • byl jste sankcionován za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky, a to po dobu 3 měsíců,
 • byl jste sankcionován odnětím dávky neprávem přiznané nebo z důvodu nesplnění povinností vyplývajících ze zákona o pomoci v hmotné nouzi, a to po dobu 3 měsíců,
 • nastoupil jste výkon zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody nebo jste byl vzat do vazby.

 

V odůvodněných případech Vám může úřad práce dávku přiznat (výjimku nemůže učinit v případě osob ve výkonu zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody a ve vazbě).

 

 

8. Jaké příjmy úřad práce započítává pro účely příspěvku na živobytí?

 

Jednoduše řečeno, veškeré příjmy po odečtení nákladů na jejich dosažení, zajištění a udržení (tj. po odečtení daní, pojistného na sociální a zdravotní pojištění atd.).

 

Úřad práce započítává 70 % příjmu ze zaměstnání (výdělek ve výši 5.000,- Kč započítává ve výši 3.500,- Kč), 80 % příjmu z dávek nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, z důchodu. Ostatní příjmy (např. rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné apod.) úřad práce započítává v plné výši. U podnikatelů vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost úřad započítává jejich příjem v plné výši, minimálně započte částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za předchozí rok (za rok 2013 je tato částka 12.500,- Kč), a to i pokud podnikatel nemá příjem ze samostatné výdělečné činnosti, ale výkon této činnosti nepřerušil. Od příjmu úřad práce neodečítá splátky úvěrů (hypoték), exekuční srážky či splátky výživného.

 

V případě, že podáte novou žádost o příspěvek na živobytí, úřad práce zjišťuje příjem za 3 měsíce zpětně před podáním žádosti. Pokud jste ztratil podstatnou část příjmu (ze zaměstnání, z podpory v nezaměstnanosti, z rodičovského příspěvku apod.), zjišťuje úřad práce příjem za měsíc, v němž k poklesu příjmu došlo. V průběhu poskytování dávky úřad práce zjišťuje příjem za měsíc zpětně.

 

Od příjmů úřad práce ještě odečítá tzv. přiměřené náklady na bydlení (viz bod č. 12.).

 

 

9. Zohledňuje úřad práce pouze mé příjmy a majetkové poměry?

 

Nikoliv. Při rozhodování o dávce úřad práce zohledňuje příjmy, majetkové poměry a snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním tzv. společně posuzovaných osob, kterými jsou:

 

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé či partneři,
 • rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené/zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s manželem či se spolužijící osobou,
 • jiné osoby, které společně užívají byt.

 

Pokud užívají jeden byt osamělý rodič, jeho rodiče a jeho dítě, posuzují se všichni společně.

 

 

 

 

Komentáře (7)add feed
To jako, že nějaká darovací smlouva ti poskytuje 7 tis. měsíčně? Neboco jako? : *NČ*
Divnej dotaz.
Ale pokud teda máš nějakym darem zajištěnej příjem 7 tis. měsíčně, tak je to pravidelnej příjem.
Jen mi není jasný, jak se úřad o darovací smlouvě dozvěděl. Nebo´s jim to snad dokonce sám vykecal?To už by bylo přímo na prostatu.

listopad 28, 2016 10:29
Daniela : Lenka1
obšlehla znění zákona, kterej je pro normální lidi povětšinou nesrozumitelnej.

Takže po lopatě :

Dávky v hmotné nouzi jsou 2 (teda tři, ale ta třetí se tě, Jardo, zcela jistě netýká, pokud jsi bílej).

1) Příspěvek na živobytí - na 1 dospělého jedince 3410,-kč měsíčně.

2) Doplatek na bydlení - dorovnává to, co nedostaneš jako tzv. příspěvek na bydlení, což je dávka státní sociální podpory, nikoliv hmotná nouze. Když ti tady na tomhle úřadě nedaj nic, tak ti oprávněné náklady na bydlení - což je všechno, kromě televize a internetu, zaplatí právě hmotka formou doplatku na bydlení.

Prostě dohromady ti obě tyhle dávky zaplatí komplet nájem, a to i ve vlastní bytě.

A teď co tě asi zajímá - na hmotnou nouzi se dokládá příjem za měsíc zpětně - při první žádosti 3 měsíce, poté nosíš už jen doklad o zaplacení nájmu a výpis z účtu.

Jestliže těch 7 tisíc nedostáváš každej měsíc, tak nedostaneš nic pouze na ten měsíc, ve kterým jsi zmiňovanou částku obdržel.

Prostě v říjnu ti přišlo 7 tisíc, v listopadu tam doložíš výpis za říjen a nedostaneš nic. V listopadu už žádnej příjem nemáš, jdeš v prosinci na hmotku, doložíš, že žádnej příjem nemáš a dostaneš jak příspěvek na živobytí tak i doplatek na bydlení.

V žádném případě si nikdy nenechávej posílat na účet žádné peníze za cokoliv, všechno, co se ti objeví na účtu, sociálka bere jako příjem.

Doufám, že jsem pomohla.
listopad 28, 2016 17:07
... : Vodoměrka
Nezní ta Jaroslavova otázka trochu jinak? Jaroslav má insolvenci, dávky hmotné nouze pobírá a k tomu mu chodí nějakých 7 tisíc z darovací smlouvy (jakože se někdo z jeho blízkých zavázal dávat mu tuto částku na splacení insolvence, kterou by mu jinak nepovolili, protože nemá žádný dostatečný příjem) a Jaroslava nyní zajímá, jestli to budou považovat navíc za jeho příjem (čili budou mu počítat, že dostane měsíčně víc než jen těch 7 tisíc) a tím pádem mu insolvenční správce strhne víc než dosud... protože má větší příjem...
listopad 28, 2016 17:35
... : Vodoměrka
Uf, teda ještě jinak... ne že mu to sebere insolvenční správce, ale sociálka... a to nejspíš ano, protože to vlastně je jeho pravidelný příjem... ale možná mu jen ty dávky sníží a neseberou celé... ale počítat se mi to nechce...
listopad 28, 2016 17:43
... : Mája*
Vodoměrka to napsala dobře.Kamarádka takhle doplácí každý měsíc 5000 kč dceři.Ta je v insolvenci a tam,aby jí to oddlužení povolili,musí být schopná splatit během 5 let asi alespon 30% svých dluhů.Vypočítávají to podle platu a ona na tu splátku nedosáhla,tak se máma zavázala,že jí to bude doplácet.
Za mně hodně špatný řešení,může se stát,že se nakonec dostane do dluhů i kamarádka,protože 5000 měsíčně je dost peněz a 5 let je dlouhá doba.
listopad 28, 2016 18:42
a zapomněla jsem napsat, : Mája*
že jako pravidelný příjem se to bere,ta dcera taky přestala mít nárok na nějakou dávku,protože jí tuhle částku připočetli k jejímu příjmu a už na ní nedosáhla.
listopad 28, 2016 18:49
No tak : Lenka1
pokud je to tak, jak píšou holky nade mnou a Jarda těch sedm litrů dostává každej měsíc, tak má opravdu smolíka.

Ledaže by měl nájem dvanáct.

Prostě se od výše nárokových dávek odečte oněch 7 tisíc, co mu pravidelně chodí na účet a dostane jen ten rozdíl - v případě, že ten rozdíl bude kladnej.
listopad 29, 2016 08:22
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]