O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

NEVYHNUTELNÝ VÝVOJ K NWO? PDF Tisk E-mail
Pondělí, 06 červen 2016
Přejít na obsah
NEVYHNUTELNÝ VÝVOJ K NWO?
Strana 2
Strana 3
Nemám na mysli Nový světový řád (NWO) coby vládu tajných společností a konspirační převzetí světové vlády, ale jako cíl vývoje, který pozorujeme - k otevřenosti světu a světovému ovlivňování domácích věcí. Je to úvaha o tom, kam kráčí vývoj západních společností, globalizace a individualizace. Starý řád uzavřených společností mizí a NWO znamená nový svět, nad jehož podstatou je zapotřebí se zamyslet jako alternativou žití nebo zániku.

 

 

 

 

 

 

Konečnou podobu NWO nechávám otevřenou, nechci spekulovat, pouze se zajímám o směr vývoje a jeho možné důsledky. Když se totiž skutečně zamyslíme nad současným vývojem, vychází nám svět bez hranic a států a lidé bez kolektivní identity. Jenže ono to není tak jednoduché, lidské vlastnosti změnit nelze a je otázkou jak se bude chovat „nový člověk“.

 

Jak už naznačili filozofové „otevřenosti“ K. R. Popper a F. A. Hayek, je otevřenost časová a prostorová základním parametrem vývoje. Zároveň odsoudili kolektivismus a plánování budoucnosti a zdůraznili (na základě teorie „osvobození“) svobodu člověka a jeho „odloučenost“ od ostatních lidí a od společnosti čili individualismus.

 

Oba společenské jevy spolu souvisí a v důsledném prosazení jednoho se nelze obejít bez druhého. Otevřenému světu vadí národní a státní kolektivy a lidé cítící nějakou sounáležitost s těmito celky, a proto potřebuje člověka, který bude „odloučený“ od společenstva, které ho zplodilo a vychovalo, od kořenů svého rodu a své kultury.

 

Takže NWO bychom mohli definovat jako svět bez hranic a odloučený individuální člověk bez identity. Jenže člověk bez identity je zároveň člověkem bez budoucnosti, protože budoucnost může mít pouze společenství lidí. Jednotlivec je smrtelný, dobře to ví a pokračování existence jeho genů může zajistit jen společnost. Vzdát se sounáležitosti znamená vzdát se i přirozeného pokračování a tím i budoucnosti svého rodu a své kultury.

 

Abdikace na budoucnost rodu už v západních společnostech probíhá, vymírají národy i rozvětvené rodiny. To je mimo jiné doklad o nepřirozenosti a tím i nereálnosti samotného NWO nebo alespoň současné varianty, která sází na odloučený individualismus a absenci identity s domovem.   Odloučený individuální člověk je přesně ten, který je materiálně snadno ovladatelný (protože kromě materiálních, nemá žádné jiné cíle) a proto vládci nového světa s ním mohou snadno manipulovat. Náboženství, pokud vůbec zůstane, musí být také čistě individualistické a kosmopolitní (tento přerod náboženských společenstev se už takto koná).

 

Tato představa NWO vyplývá ze současného vývoje, není nikde napsaná, ani „konspirační teorie“ o ní nemluví. Nicméně vyplývá z chování určitého druhu lidí, které je možno nazvat kosmopolity, tedy lidí bez identity s národem a domovem, kteří se zároveň obvykle chovají jako odloučení individualisté a/nebo slouží nějaké kosmopolitní ideologii a prosazují ji mnohdy i proti zájmům svého národa a státu.

 

Kolektivy národní (státní), třídní a náboženské vždy musely mít pravidla. Otevřený svět je nemá. Ústupem od kolektivů nastává ústup výchovy v pravidlech, vzniká morální chaos, nikoliv vždy jen vinou špatných lidí, kteří by snad nechtěli pravidla dodržovat, ale prostě proto, že základní pravidla života se vytratila, a lidé nevědí, jak se mají chovat, co je správné a co nikoliv.

 

Zákony se stanovují podle momentálních zájmů a potřeb, nejsou morální autority a v posledku vládnou soudci, kteří často odsoudí někoho, kdo vůbec neví o tom, že by se provinil, protože se v tom zmatku nevyzná.

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]