O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

PANACEA - NEBOLI ZÁZRAČNÝ VŠELÉK PDF Tisk E-mail
Čtvrtek, 19 listopad 2015
Přejít na obsah
PANACEA - NEBOLI ZÁZRAČNÝ VŠELÉK
Strana 2
Strana 3
Na alternativním terapeutickém nebi se objevují stále nové a stále zářivější hvězdy. Některé zažehnou léčitelé, jiné prosazují lékaři. Ale jen za některé se bijí v parlamentě naši politici, kteří neváhají vyhrožovat ministru zdravotnictví soudními žalobami, když nebude metoda uznána státem jako zázračná terapeutická a preventivní panacea. To je případ homocysteinu (Hcy).


 

 

 

 

 

Lékařem, který u nás už léta tuto novou terapii prosazuje, je MUDr. Karel Erben, viceprezident Svazu pacientů, a bojovnou poslankyní je Jiřina Fialová (KSČM). Homocystein je aminokyselina, která vzniká v našem organismu při metabolismu methioninu. Je to působek, který zasahuje do řady biochemických procesů, které podmiňují základní funkce buněk.

 

Všeho moc však škodí, vyšší hladina Hcy v krvi je toxická. Už v 60. letech 20. století se zjistilo, že v případě, kdy je v těle ve dvojím zastoupení gen, odpovědný za odbourávání Hcy, rozvine se dědičná metabolická choroba, tzv. „homozygotní homocystinurie“, charakterizovaná silně zvýšenou hladinou Hcy. Objevují se poruchy růstu, vidění, ale především krevní srážlivosti a vznikají trombózy. Těžší formy končí smrtí. Z toho vyvodil v r.1969 McCully, že by i mírné zvýšení hladiny Hcy mohlo být příčinou cévních chorob, především aterosklerózy, a tedy i jejích důsledků - infarktů a cévních mozkových příhod.

 

Vedlo ho k tomu i experimentální zjištění, že Hcy přispívá k oxidaci cholesterolu v jeho nebezpečnější formu, poškozuje cévní stěnu, zvyšuje srážlivost krve a zvyšuje produkci volných radikálů. Protože se zjistilo, že hladinu Hcy v krvi lze příznivě ovlivnit podáváním vitaminů skupiny B, především B6, B12 a kyseliny listové, byl zcela logický předpoklad, že tímto způsobem lze léčit choroby cévního systému. Hypotéza to byla racionální a byla také ihned prověřována, jak v experimentech na zvířatech, tak i v klinických studiích.

 

Podařilo se sice potvrdit, že po podávání vitaminů dojde skutečně k určitému snížení hladiny Hcy v těle, ale důkaz, že snížení jeho hladiny má příznivý efekt na výskyt cévních chorob, se nezdařil. Přesto byl tento postup ihned některými nadšenci prohlášen za účinnou terapeutickou, ale také preventivní metodu, která by měla snížit výskyt chorob cévního systému a úmrtí na ně. V naší republice se propagátorem tohoto názoru stal MUDr. Erben a Svaz pacientů, kteří opakovaně od r.2001 podávali všem ministrům zdravotnictví petice s požadavkem, aby se prováděl celostátní screening Hcy a poté i celostátní prevence civilizačních chorob podáváním vitaminů.

       Nezůstalo ale jen u prevence kardiovaskulárních chorob. V r.1994 uveřejnil McCully další práci, „Carcinogenesis and Homocysteine Thilactone Metabolism“, ve které tvrdil, že Hcy je zodpovědný i za vznik nádorů. Podle jeho názoru „bez účasti Hcy většinou nádor nevznikne“. McCullyho názory převzal a ještě rozvinul dr. Erben. Tvrdí, že „homocystein je tedy jedinou známou a uznatelnou příčinou vzniku civilizačních chorob včetně nádorů“. (Meduňka, 3/2007) Větší nesmysl si nelze představit ve světle faktu, že existují desítky různých civilizačních chorob a jejich variant, a na druhé stejně široké spektrum nezávislých faktorů, které se na jejich vzniku mohou podílet.

       Erben oproti McCullymu podstatně rozšířil paletu chorob, údajně léčitelných vitaminy a tedy snížením hladiny Hcy. Jak široký je záběr této terapie, naznačí stručný výčet: infarkty, mozkové příhody, nádory, Alzheimerova choroba, deprese, demence, migrény, chronická únava, vředová choroba, revmatická onemocnění, předčasné porody, potraty, vrozené vývojové vady, poruchy imunity, alergie, obezita atd. atd. atd.

 

Víme při tom, že rozdílnost příčin chorob a mechanismu jejich vzniku vylučuje jednotnou terapii. Vědecká medicína panaceu neuznává, léčba musí být kauzální a specifická pro každou chorobu a vlastně pro každý individuální případ. V alternativní medicíně ovšem má většina „léků“ nebo metod charakter panacey, ať už je to akupunktura, Čehovského homeopaticky potencovaná slina, energie vysílaná psychotronikem nebo třeba výtažek z měsíčku.

 

 

 

 

MUDr Karel Erben

   

 

Kdyby panacea existovala, byla by medicína vděčným a jednoduchým řemeslem. Jenže je to jinak. V dnešní medicíně založené na důkazech platí, že se musí používat jen takové léky, jejichž účinnost byla objektivně a bezpečně prokázána. Proto také už bylo věnováno nadějné homocysteinové hypotéze mimořádné úsilí a bylo uskutečněno několik multicentrických mezinárodních studií. Ty však hypotézu o možnosti léčit choroby snížením hladiny Hcy nepotvrdily. Byly uveřejněny výsledky tří takových studií, NORVIT, HOPE 2 a VISP, provedené dvojitě zaslepenou metodou na několikatisícových souborech osob po infarktech nebo po cévních mozkových příhodách. I když se podařilo snížit hladinu Hcy, nemělo to žádný pozitivní efekt na výskyt a průběh kardiovaskulárních chorob a na úmrtnost. V jedné skupině studie NORVIT došlo dokonce po podávání vitaminu B6 a kyseliny listové ke 20% zvýšení výskytu infarktů a mrtvice, a dokonce se zvýšil počet nádorů o 40%. 

 

 

Názor vědecké medicíny na léčbu kardiovaskulárních chorob touto metodou je tedy jasný.

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]