O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

GÓTOVÉ U ADRIANOPOLE - 3 PDF Tisk E-mail
Čtvrtek, 13 srpen 2015
8. srpna císařské vojsko vstoupilo do Adrianopole, zanechalo tu malou posádku a proběhly přípravy na bitvu. Ráno 9. srpna 378 vytáhl severovýchodním směrem. Přesun jim zabral celé dopoledne a až po poledni uviděli Góty – zhruba 12km od Adrianopole (dnešní Edirne). Valens byl přesvědčený o tom, že má drtivou početní převahu. Neměl, gótská armáda byla zhruba stejně početná.

 

 

 

 

 

     Když císařští (jejich hlavní síly tvořila těžká pěchota) dorazili na bojiště, měli za sebou hodiny pochodu v úmorném letním vedru pod palbou neúprosného slunce. Měli hlad a žízeň.

Před sebou viděli gótský tábor na mírném táhlém návrší. Ten vypadal tak, jak bylo typické pro nomády ze stepí – do kruhu postavené vozy tvořily vlastně hradbu. Uvnitř císařští viděli spíš ženy a nepočetnou pěchotu. Že gótská armáda je tvořena především jízdou jim v nějakém zkratu nedošlo. Ale i tak bylo jasné, že průzkum se řádově přepočítal – císařští prostě žádnou početní převahu neměli.

 

 

     Když si to císař Valens uvědomil, pokusil se chytit stébla a vyjednávat.

 

     Za Góty vyjednával král Fritigern a vystupoval vůči císaři velmi tvrdě. Ve skutečnosti se nejspíš jen snažil získat čas.

 

     Hlavní gótské síly byly tou dobou totiž jinde. Těžko říci, jestli šlo o promyšlený záměr nebo císařští Góty jen opravdu nachytali nepřipravené, ale v okamžiku, kdy císařská armáda stanula na dohled gótského tábora, byla celá gótská jízda několik kilometrů daleko a plenila okolí.

 

     Nicméně v jednu chvíli během vyjednávání se něco pokazilo a velitel císařské gardy si snad něco špatně vyložil a zahájil útok. Některé další jednotky si myslely, že jde o ten kýžený frontální útok (neb vojáci padali únavou a žízní a měli všeho dost) a přidali se.

 

     Vyjednavači se vrátili ke svým armádám a Fritigern rozkázal zapálit trávu před táborem. Některé zdroje dokonce uvádějí, že zde byly připravené velké vatry. Rozhodně Gótové velmi rychle vyklidili bojiště, které se proměnilo v pec, stáhli se do tábora a útočící římské vojsko jen zasypávali šípy.

 

     Římané se převalili přes hořící střed bojiště a přestože už byli na pokraji všech sil, zaútočili na vozovou hradbu a vypadalo to, že bitvu vyhrají. Jenže v tu chvíli se na bojišti objevili Alatheus a Safrak s těžkou jízdou, která nejdříve rozprášila císařskou jízdu a pak začala útočícím Římanům najíždět do zad. A bitva se okamžitě změnila ve strašlivý masakr.

 

     Většina římské armády se ocitla v kotli ze všech stran sevřeném útočícími Góty, přičemž pod nohama jim ještě dohořívala suchá tráva, dusil je všudypřítomný dým a ničilo pražící slunce. V některých místech byla prý tlačenice tak velká, že zabití vojáci neměli kam padat a jízdě vzdoroval šik, ve kterém stála řada mrtvých.

 

     Řežba se změnila v pokus o útěk římských vojáků a protáhla se až do nočních hodin. Během bitvy padlo kolem 30.000 římských vojáků, v podstatě celý důstojnický sbor a také sám císař Valens. Podle zpráv byl během bitvy minimálně jednou zasažen šípem a pravděpdobně se mu s některými vojáky podařilo uprchnout na nedaleký statek, kde se opevnili, ale tam je dostihlli Gótové a upálili i se statkem.

 

 

 

Co bylo na gótské armádě nové?

 

 

     Je to jednoduché - těžká jízda. Předobraz středověkého rytíře. Mimochodem, pusťte si po přečtení závěrečnou bitvu z Návratu krále, kde rohanští jezdci útočí na skřetí armádu obléhající město. To je vpodstatě dokonalé filmové ztvárnění útočící gótské jízdy se vším všudy.

 

     Gótové s celou svou kulturou inspirovali Tolkiena k popsání Rohanu. Rohan jsou Gótové. 

 

 

 

Gótové útočí

 

 

Gótové útočí

 

 

     Historici vojenství se přou o tom, jestli ta inovace byla skutečně dílem Gótů a jaký díl vítězství si Gótové u Adrianopole připsali díky těžké jízdě. Kombinace klasického germánského válčení s jízdním uměním nomádů. Obrněný germánský šlechtic s přilbou, kroužkovou košilí, dlouhým mečem (nosili pravidelně dva) a dlouhým kopím, posazený na koně, s nimiž se Gótové sžili ve stepích.

 

     Dnes se vede debata o míře zásluh Gótů na rozšíření třmenů v Evropě, ale minimálně velký vliv na rozšíření tohoto vylepšení měli. Vytvořili typ vojska, které se stalo zásadním pro celý středověk a jeho symbolický soumrak uzavřela bitva u Crécy skoro o tisíc let později.

 

 

 

 

Co bitva způsobila?

 

     Další 4 roky Gótové plenili prakticky celý Balkán a pokusy o jejich zastavení byly vzdor optimistickým ódám některých kronikářů zcela neúčinné. Ušetřena zůstala jen velká a dobře opevněná města a Gótům se nepovedlo dobýt ani Konstantinopol, i když se o to pokusili.

 

     Až v roce 382 – 4 roky po bitvě – došlo k jakési legalizaci jejich řádění a nějakému kompromisu. Císař jim udělil rozsáhlé pozemky, z nichž nuceně vysídlil dosavadní obyvatele, a přiznal Gótům vpodstatě téměř plnou autonomii, byť formálně „uvnitř“ Římské říše.

 

     Zajímavé je, že zatímco Fritigern byl ještě jedním z řady kmenových "králů" a Tervingové byli relativně decentralizovaným kmenovým svazem, Alarich o dvě desetiletí později už vystupoval jako skutečný panovník všech sjednocených Tervnigů (Visigótů). Silné království s dobře organizovanou centrální vládou tedy Gótové nevytvořili ve východoevropských stepích, ale až uvnitř Římské říše. 

 

Je to paradoxní, nebo logické?

 

 

 

     Nicméně v nových sídlech Gótové zesílili, narostla jejich populace a došlo k další válce. Během ní postupně vyplenili Panonii a Podunají až k moravským hranicím. Císařská armáda stažená od Rýna je nedokázala pacifikovat a její stažení od Rýna způsobilo, žese  v roce 406 přes zamrzlý Rýn převalilo asi sto tisíc Vandalů – nehledě na to, že asi pětina z nich se pod prolomenými ledy utopila v mrazivém hrobě na dně Rýna.

 

     Císař, který neměl v oblasti žádné vlastní vojsko, povolil Frankům, aby přešli přes Rýn také, směli zabrat pozemky na levém, do té doby římském, břehu Rýna, jen když Vandaly zastaví. Přes poctivý pokus to udělat, Frankové neuspěli, zato nové pozemky natrvalo zabrali (cca celou dnešní Belgii, Alsasko a Lotrinsko).

 

      Císařskou "rýnskou" armádu tou dobou Gótové kousek od dnešní Vídně potřeli a nakonec se stočili do Itálie, kde pod vedením Alaricha v roce 410 dobyli a vyplenili Řím. Attila v čele Hunů v roce 452, natož Vandalové v roce 455 obléhali a plenili už jen vylidněný stín Říma. Hlavním městem koneckonců už byla pro jistotu Ravenna. 

 

      Vzpomeňme, že vše začalo roku 376, kdy Gótové překročili hranici v pozici prosebníků žádajících azyl. O dva roky později zničili císařské vojsko a ovládli rozsáhlou část říše, nad níž si po dalších 4 letech vymohli legalizovanou autonomii. 18 let na to dobyli a vyplenili Řím, přičemž obě části říše uvedli v totální chaos, ze kterého se západní část Říma už nikdy nevzpamatovala.

 

      Gótové zabrali jižní část Galie (Septimánii a Akvitánii - zatímco Frankové část severní), Hispánii a roku 493 i Itálii.

 

 

   Já vím, že v učebnicích dějepisu se jako datum zániku západořímské říše uvádí až rok 476 a historici nacházejí mnoho různých zlomových okamžiků, kdy došlo k onomu pomyslnému lámání věků a konci antiky, ale příchod Gótů ten rychlý zánik odstartoval. A nám poskytuje dodnes mnoho materiálu k zamyšlení a možnosti porozumění situacím, které dnes prožíváme my sami.

 

 

 

TOMÁŠ HOUŠKA

 

 

 

 

Komentáře (0)add feed
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]