O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

GÓTOVÉ U ADRIANOPOLE - 1 PDF Tisk E-mail
Pondělí, 10 srpen 2015
Přejít na obsah
GÓTOVÉ U ADRIANOPOLE - 1
Strana 2
Bitva u Adrianopole je v historii přelomová hned dvojím způsobem. Těžká jízda tu poprvé smetla pěchotu. Ale ještě významnější je, že to bylo prvně, co hranici Říma přešli početní cizinci a vynutili si získání celých oblastí uvnitř. Oba zlomy historici dnes obrušují a varují před romantickým vnímáním, že by jedna bitva mohla rozhodnout vše.

 

 

 

 


 Gótská jízda samozřejmě existovala už předtím. Ale tady se poprvé střetla s tradiční římskou pěchotou ve velké otevřené bitvě. Výsledek - s trochou nadsázky - poznamenal taktiku válčení na příštích tisíc let.

 

Větší zlom spočíval v tom, že to bylo prvně, co početné etnikum překročilo hranice Říma nikoli s úmyslem poplenit a vrátit se. Bylo to poprvé, co „barbaři“ překročili limes, rozdrtili císařské vojsko a už na území Říše definitivně zůstali. A to přesto, že hranici překračovali v roli spojenců žádajících Řím o pomoc a azyl.

 

 

 

Co bitvě předcházelo

 

Gótové byli germánským kmenovým svazem, který kvůli klimatickým změnám v prvních staletích po Kristu přesídlil na území zhruba dnešní jižní Ukrajiny. Na počátku bylo jejich soužití s Římskou říší hodně divoké. Podnikali nájezdy na celou východní půlku Říše, plenili Malou Asii, kam útočili buď přes Kavkaz, nebo loděmi přes Černé moře.

 

Ty nejzběsilejší příhody, které si vybavíte ve spojení se slovem „Viking“, okusil Řím už od Gótů. Koneckonců pocházeli ze zhruba stejného území – dnešní jižní Švédsko a polské Pobaltí. Ale čas obrousil hrany a Gótové se naučili žít s Římem v míru. Jejich král Athanarich se ve druhé půlce 4. století stal dokonce generálem a velitelem císařské gardy.

 

 

 


 

 

 

V učebnicích se nejčastěji píše, že Gótové se dělili na východní Ostrogóty a západní Visigóty. Je to nepřesné. Toto dělení se vztahuje k určitým odlišnostem dialektovým, ale ani z dálky nepopisuje politické uspořádání. Gótům v té době ve skutečnosti vládla řada panovníků, kteří užívali titul kunung, král, ale pro nás by bylo srozumitelnější spíš srovnání s kmenovými knížaty – a skutečně šlo o zhruba dvě desítky různě velkých kmenových svazů.

 

V černomořských stepích vznikla svébytná kultura, v níž se mísily převažující prvky starogermánských tradic s vlivy různých nomádů ze stepí a částečně i s populací žijící severně od těchto „království“ - neboli předky Slovanů. A samozřejmě kulturní výměna probíhala i obráceně, Gótové patří mezi kořeny pozdějších slovanských etnik, což je dodnes doložitelné jazykovými propletenci mezi gótštinou a starými slovanskými dialekty.

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]