O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

ANABÁZE Z KOCOURKOVA PDF Tisk E-mail
Úterý, 25 září 2007
Přejít na obsah
ANABÁZE Z KOCOURKOVA
Strana 2
Strana 3
Strana 4

 

 

     Tou druhou je fakt, že s hlučností, která není způsobena hudbou, ale kterou produkuje naše zlatá mládež přímo na ulici, tedy mimo objekt diskotéky, se již nezabývá vůbec nikdo. A nejde pochopitelně jenom o hluk, ale i o neuvěřitelný nepořádek, neřku-li bordel, který po víkendových akcích zůstává na ulicích. Pořadatelé diskotéky sice pečlivě uklidí před svým objektem, ale co zůstane o metr a více dál - to je již nezajímá. Proč taky. Manžel se tedy obrátil na městský úřad s požadavkem na vyřešení zoufalé situace v naší ulici.

 

 

 

 

 

     Kromě výše uvedeného totiž ulicí neustále projíždějí v neuvěřitelných rychlostech auta mladistvých, a to sem-tam a za doprovodu hudební produkce řvoucí ze stažených okýnek, troubení a kvílení brzd. Tento stav lze při klidné mysli vydržet hodinu-dvě, třetí hodinu to již začíná dosti podstatně lézt na nervy a pokud to musíte poslouchat až do čtyř hodin do rána, je snad každému jasné, že při snídani úsměv na tváři nevykouzlíte ani náhodou. Manžel tedy vznesl požadavek na umístění dopravní značky, která by omezovala pohyb dopravních vozidel o víkendech v nočních hodinách (pochopitelně se stanovenou výjimkou pro občany v ulici bydlící).

 

Faktem je, že pracovník městského úřadu manžela nevyhodil.

Faktem je, že se dokonce jeho stížností zabýval.

Faktem je, že městský úřad je v takovéhle situaci bezmocný.

 

     Sice nechápu proč, protože ulice je majetkem města a to by tedy podle mého selského rozumu mělo na svém pozemku zajistit pořádek. Manžel tedy podal žádost na dopravní inspektorát o umístění dopravní značky „zákaz vjezdu - dopravní obsluze vjezd povolen" do naší ulice, a to z důvodu rušení nočního klidu neustále projíždějícími vozidly. Značka měla mít dodatkovou tabulku s označením nočních hodin o víkendech, vymezujících její platnost.

 

Na vyjádření jsme čekali zhruba půl roku. Nemyslete, ono to dá práci takovou žádost posoudit.

 

Vyjádření nesouhlasu cituji:

 

„Dopravní inspektorát Okresního ředitelství PČR v XXX podle §77 zák.čís.361/2000 Sb. nesouhlasí s umístěním svislého trvalého dopravního značení dle předložené situace, na místní komunikaci XXX v XXX. Uvedená komunikace je veřejnosti přístupná a konání tanečních zábav není důvodem k osazení uvedených dopravních značek."

 

      Bum. A bylo to. Co naplat, také si myslím, že konání tanečních zábav není důvodem k umístění jakékoliv značky. Tady šlo o to, že ulici si zvolilo několik nezodpovědných řidičů jako závodní dráhu a místo k reprodukci šíleně hlasité hudby vycházející z útrob vozů. No ale dobrá, před takovým vyjádřením člověk musí sklonit hlavu. (Asi po čtyřech letech od počátku našeho úsilí se nám podařilo prosadit - po nekonečných vyjednáváních - aby nám před dům byla alespoň umístěna dopravní značka „zákaz stání" a my nemuseli až do ranních hodin poslouchat hudební produkci z vozidel stojících nám přímo pod okny a případně mohli i vyjet svým autem z garáže, aniž by nám v tom bránily další stojící vozy. Někdy je značka respektována, někdy taky ne.)

 

 

 

 

 

 

 

      Samozřejmě jsme také se zástupcem z bytových domů navštívili kancelář městského starosty. Sdělili jsme mu, jaký máme problém, a poukázali i na fakt, že na diskotéce konzumují alkohol nezletilé děti, které pak o to víc vyvádějí v ulicích - vandalismus s tím spojený nebylo třeba ani zmiňovat, o tom měl pan starosta jasnou představu již z dřívějších stížností od jiných občanů. Neopomněli jsme také zdůraznit, že před diskotékou se prodávají drogy ve formě tzv."cédéček". Pan starosta nás ochotně vyslechl, a pak nás obšťastnil větou:

 

„Když jste začínali stavět ten váš dům,

tak jste přece věděli, kde ho stavíte

a že tam nebude klid."

 

     Pokud pominu tu absurditu, že pan starosta z celého problému udělal pouze naši záležitost, jakoby to snad lidem z bytovek ani nevadilo, musím se pozastavit u toho, že stavba domu byla započata v době, kdy diskotéka provozována nebyla. Ale to nejpodstatnější: pozemek, na kterém se dům nachází, je územním plánem města zařazen do „smíšeného městského území" a do této je sféry zařazeno - bydlení, obslužná zařízení a nevýrobní (tzn. nerušící) podnikání....

 

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]