O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

VĚCNÉ BŘEMENO A VĚČNÉ PROBLÉMY PDF Tisk E-mail
Úterý, 26 listopad 2013

 Vážení, velmi rád bych se dozvěděl, jak mohu v reálném životě postupovat v naší složité situaci. Začněme tedy stručně a postupně, jak se věci "vyvíjely". Koupili jsme s manželkou starší rodinný domek s věcným břemenem - paní s právem bezplatného užívání. Po čase však začaly vznikat problémy a tak jsme je začali řešit. Rozdělení el. a plynových rozvodů a nasledně i užívání dané nemovitosti formou právní dohody.

 

 

 

 

 

 

      Po všech těchto pro nás finančně i" duševně" náročných peripetiích došlo k tomu, že si paní (oprávněná) na několikráte odvezla valnou většinu svých movitých věcí a dům opustila. Dnes je to již téměř sedm let, co nemovitost nevyužívá k trvalému bydlení, ač zde má trvalý pobyt.

 

     Vadí nám, že se do domu přijede podívat sotva jednou až dvakrát do roka tak na slabou hodinu, ale dům po celý rok ani nevětrá, ani vevytápí, což stavbě pocházející cca z roku 1910, zjevně neprospívá. Společné zdivo, které rozděluje nemovitost na místnosti, které užíváme a na ty, které užívá oprávněná, jsou například po celou zimu mokré do výšky skoro 1 metr a již delší dobu se začínají vyskytovat plísně.

 

      Nás bydlí v naší části domu (cca 52m/2) pět lidí. Syn trpí alergií a  astmatem a naše nejmenší 6-ti letá dcera má rovněž dýchací potíže. Jelikož jsme stejně jako většina lidí kolem nás v tíživé finanční  situaci, rádi bychom se dozvěděli o způsobu, který by přiměl oprávněnou starat se o danou část nemovitosti takovým zbůsobem, který by tuto alespoň nepoškozoval.

 

      Pochopitelně, pokud by se našel  schůdný způsob, jak zrušit takovéto nefungující věcné břemeno, bylo by to pro nás téměř vysvobození.

 

Děkuju všem "rádcům",

MILAN

 

 

 

Komentáře (7)add feed
Snad někdo poradí, : Krakonoš
mě jen napadá vopatřit si znaleckej posudek, že nesprávným chováním uživatele dochází ke škodám na majetku, dotyčnou vyzvat k nápravě věci na její náklady (doporučeně) a následně v případě její nečinnosti podat nějakou žalobu (ne-li přímo trestní voznámení pro poškozování cizí věci) na zrušení věcnýho břemene, pokud z její strany dochází k nějakýmu porušování jejích povinností zakotvenejch ve smlouvě - dost by mě zajímalo, jakou smlouvu vo tom věcnym břemeni máte a jak tam takovýhle věci máte vošéfovaný. A - i když to nic neřeší - úplně nejvíc by mě zajímalo, proč jenom proboha jste tímhle způsobem ten barák kupovali. Já chápu, že člověk v životě pár chyb udělá a některejch chyb se možná ani nejde vyvarovat. Ale udělat takovouhle základní botu při koupi nemovitosti? smilies/shocked.gif smilies/shocked.gif
P.S. Pokud sem nehodíš naskenovanou tu smlouvu, stejně ti nebude možný nic pořádnýho poradit. A proč se neporadíš rovnou s právníkem?
listopad 26, 2013 22:32
"rádi bychom se dozvěděli o způsobu" : jednababi
Jediným způsobem, pokud není dohoda možná, bude pravděpodobně žaloba. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě i další "právní dohodě" může být ukryto ledacos, doporučovala bych advokáta. Obecně platí ustanovení obč. z.

§ 3
(1) Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
§ 151n
3) Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání.
§ 151p
(2) Věcné břemeno zanikne, nastanou-li takové trvalé změny*), že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti; přechodnou nemožností výkonu práva věcné břemeno nezaniká.

Pozn. 1 - *)za změnu poměrů je možné považovat např. i změnu chování oprávněného,
Pozn. 2 - citace ze zákona platného do konce roku 2013. V novém obč. z. výrazné změny
nejsou, viz § 1257 a násl. (jen ten jazyk je komplikovanější smilies/wink.gif
listopad 27, 2013 06:57
Mám takový dojem, : mamča
že není-li věcné břemeno bydlení využíváno 10 let, nárok zaniká. Ale to chce opravdu právníka, protože paní - jak vidno, nemovitost 2x do roka navštěvuje, čímž nemůže být podmínka zrušena.
Je to na žalobu, už z titulu toho, že paní užívá nemovitost bezplatně.
Kdo to jakživ viděl, aby "nájemník" bydlel zadarmo ?
Milane, nebrouzdej po diskuzních serverech a vydej se do právní poradny. Jsou i takové, které poradí zdrama (třeba jeden den v týdnu či měsíci).
Každopádně bydlet se dvěma dětmi na 52m2 a nechat si devastovat část domu, která by vám mohla sloužit, je na hlavu padlé.
Zjisti si co nejvíc o vaší "nájemnici", kde bydlí (pravděpodobně tam platí poplatky - např. za odvoz odpadu, nebo tam chodí k volbám, k lékaři, aj.) a se všemi informacemi, vč. zdravotní dokumentace Tvých nemocných dětí vyraz za právníkem.
Možná by Ti v tom mohl pomoci i Obecní úřad v místě bydliště a svědectví sousedů, že "nájemnice" dům neužívá, natož "řádně"..
listopad 27, 2013 08:29
Paní není nájemnice, od Milana si nic nenajala. Má právo bezplatného užívání z titulu věcného břemene. : Myška
Musí hradit svou spotřebu - vodu, elektřinu, plyn, platit za sebe odvoz a likvidaci odpadu.
Radím to, co mnozí přede mnou - obrátit se na právníka. My tady kompetentně neporadíme.

Vůbec nechápu, co lidi vede ke koupi nemovitosti s věcným břemenem? Byla ta nemovitost o hodně levnější než srovnatelná bez věcného břemene?
listopad 27, 2013 11:51
... : mamča
Předpokládám, že "právo bezplatného užívání z titulu věcného břemene" zahrnuje krom hrazení energií a poplatků spojených s bydlením i cosi jako "běžnou údržbu bytu", tj., větrání, temperování, apod., což paní neplní, čímž dům vlhne, chátrá a znehodnocuje se.
Samozřejmě, pokud koupíš nemovitost s věcným břemenem, bývá levná. Protože možná už minulý vlastník měl s bydlící paní problémy, které vyřešil tím, že pod cenou "prodal barák i s bábou".

listopad 27, 2013 12:27
... : bb2
Ani tam nemusel být žádný minulý vlastník, co prodal domek s věcným břemenem. Domek mohla prodat sama majitelka s břemenem doživotního užívání a bydlení pro sebe. Dost starších osamělých lidí takto řeší vlastnictví nemovitosti, jejíž údržbu už nezvládají, nebo ani nechtějí dál pečovat o domek a jejich potomci zrovna tak. Tak se domek prodá pod cenou, peníze hned se hodí a paní má zajištěné bydlení. Často s tím bývá spojena nějaká povinná péče nových majitelů o původního majitele - nákup, úklid apod.
A dost často se také takto prodává dům v rodině, kde senior nemá přímé potomky a širší rodina - bližší příbuzenstvo se nemůže nebo nechce starat o něj ani o dům. Tak se zaplácnou dvě mouchy jednou ranou - rodinka má kde bydlet a senior nemusí do domova důchodců.
Pro Milana mám stejnou radu jako ostatní, mazat k právníkovi. Já bych do takového bydlení šla nerada, ale chápu, že pro mnoho lidí to může být jediný způsob jak vyřešit životní situaci. Kdyby se mě někdo předem ptal na radu, doporučím nekoukat napravo nalevo a všechno do detailu zapsat do smlouvy. Ono sice dost věcí vyplývá jednoduše ze zákonů, ale pro spousta lidí jen to, co je ve smlouvě psáno, je dáno. Prostě staré dobré pravidlo - mít to na papíře.
listopad 27, 2013 22:05
divné : Ludmila
Podle starého občanského zákoníku do roku 2012 existovala povinnost z hlediska bytů, přispívat na náklady bydlení, platiti nájemné. Současně v něm byki staboveno, že pokud se smlouvy týkající se nájmu na dobu neurčitou, odchylují od zákona, tak platí záýkon. Trvalé užívání znamená v podstatě charakter podnájmu, takže právo na to, aby přispívala nájemným, nějakou částkou existovalo. Kromě toho také existuje povinnost (myslím dle zákona o evidenci obyvatel, přihlásit se k trvalému pobytu tam, kde člověk skutečně pobývá, pokud je tam déle jak 2 měsíce. Tak by snad šlo zjisti, kde je, když není v domku. Domáhat se, aby se odhlásila. Podle nového občanského zákoníku by pak bylo možné zrušení takového břemene, například s poukazem, že tím je poškozován domek, pokud by se to prokázalo,
leden 18, 2014 02:04
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]