O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

NÁVRH NA SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE PDF Tisk E-mail
Pondělí, 22 červenec 2013

Úřední vyřizování je někdy záležitost velice obtížná... Zvláště, když člověk v tom není zrovna kovaný. Dnes vám nabízím pomoc ohledně podání Návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče. Formulář na to nijaký extra přesný není, spíš záleží na tom, abyste to vše pokud možno co nejlépe zdůvodnili.

 

 

 

 

 

     Zákon o rodině vyžaduje schválení dohody o úpravě rodičovské zodpovědnosti (úprava péče o dítě a výživného) soudem. Vydané soudní rozhodnutí má pro vás tu výhodu, že můžete o většině záležitostí ve věci péče o dítě rozhodovat sama a v případě, že by vám otec přestal platit řádně výživné, máte možnost začít výživné ihned vymáhat.  

 

     V případě, že se s dlítětem od partnera odstěhujete, žádného přestupku se nedopouštíte. Podle ust. § 50 zákona o rodině nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, a nedohodnou-li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. 

       Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti.

 

      Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní. Tyto podmínky soud zkoumá i v případě, že rodiče uzavřou dohodu.

 


 

 

Kam žádost - návrh na svěření -  adresovat:

 

 

Návrh je třeba adresovat soudu v místě bydliště dítěte, v návrhu uvedete základní údaje, tj. jméno, datum narození a trvalé bydliště dítěte, svoje jako matky a otce dítěte.

 

 

 

 

Co má obsahovat:

 

     Vzhledem k tomu, že v rámci řízení o úpravu poměrů dítěte se rozhoduje nejen o tom, komu se dítě svěřuje do péče, ale i o výživném pro dítě, které má druhý rodič platit, je v návrhu vhodné uvést i zaměstnavatele obou rodičů.

 

 

     Dále v návrhu uvedete, že navrhujete, aby dítě bylo svěřeno do vaší péče a z jakých důvodů se domníváte, že by tak měl soud učinit. (Tam uvedete, jak se druhý rodič o dítě stará či nestará, jaké jsou jeho možnosti se dítěti věnovat atd.

 

 

       Pokud jde o výživné, jeho výši můžete buďto navrhnout, nebo nechat rozhodnutí na uvážení soudu. Doporučuju si předem sepsat všechno, co "režie dítěte" obsahuje, tj. bydlení, jídlo,  hygienické a zdravotní potřeby (tedy i prášky na praní atd.), léky, kroužky, oblékání... atd. Z toho pak můžete vycházet. Stejně tak je nutno uvažovat reálně o možnostech druhého rodiče - ale většinou soud rozhoduje tak, aby dítě mělo pokud možno stejné možnosti jako rodiče.

 

 

 

d@niela

 

 

 

 

Komentáře (1)add feed
Svěření dítěte do péče otci : Dvořáková
Dobrý den,
mám v peči dceru,které je 12let..Chtěla bych,aby ted přešla do péče svého otce.Jak postupovat a co je potřeba pro to udělat..
Děkuji moc za odpověd..
leden 09, 2014 13:43
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]