O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

DĚDICTVÍ PDF Tisk E-mail
Pondělí, 22 duben 2013

 Dobrý den. Měl bych na Vás dotaz. Jsme tři sourozenci a  zemřel nám strýc (bratr naší matky). Bezdětný strýc žil sám a neměl již  žádné žijící příbuzné, kromě nás. Máme nárok na dědictví? A na koho se máme obrátit, kdo by nám poskytnul bližší informace o pozůstalosti a zda nebyla sepsána závěť? Předem děkuji za odpověď, s pozdravem  KAREL

 

 

 

 

 

 

O D P O V Ě Ď :

 

      Vřele doporučuju, abyste kontaktovali notáře v místě strýcova bydliště. Tam si zjistěte, zda někdo tam neuplatnil jeho závěť. Ostatně - kdo zařizoval strýcův pohřeb? Máte přístup do jeho bytu? Hledali jste závěť?

 

Každopádně:

 

K dědění ze zákona dojde, pokud dotyčná osoba zemřela bez zanechání platné závěti. Nebo pokud povolaný dědic nebude chtít z jakéhokoliv důvodu dědictví, nebo jestli jsou určité věci, na které zůstavitel v závěti nepamatoval.

 

Zákonní dědici se dělí na 4 skupiny:

 

1.skupina - manžel a děti zůstavitele – ti se podělí rovným dílem.

 

Předpokladem pro dědění manžela či manželky nebožtíka je trvající manželství v době smrti. Ti mohou zdědit nejvýše polovinu majetku, v případě že je pouze jeden potomek. Dále není žádný rozdíl mezi potomky manželskými a mimomanželskými, mezi dětmi pokrevními a osvojenými. Výjimku tvoří děti „nevlastní“, které nedědí. Namísto potomka, který dědictví nepřevezme, nastupují jeho děti (vnuci zůstavitele, dále i pravnuci). Potomci bližší vylučují z dědění potomky vzdálenější.

 

 

2.skupina přichází na řadu za předpokladu, že dědictví nenabude ani jediný z potomků.

 

Manžel, otec, matka a osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu 1 roku před jeho smrtí a z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele mají nyní nárok. Manžel je v této skupině zvýhodněn. Připadla by mu nejméně polovina dědictví. A to jen za předpokladu, že se o dědictví uchází alespoň jeden další dědic z této skupiny, jinak mu připadne dědictví celé.

Otec, matka a osoba žijící se zůstavitelem déle než rok se dělí rovným dílem o polovinu dědictví, pokud dědí i manžel. Jestli se některý z nich zřekne podílu, pak připadá rovným dílem ostatním z této poloviny. Pokud manžel nedědí, rozdělí si celé dědictví. Spolužijící osoba v této skupině sama dědit nemůže.

 

 

3.skupina - nedědí-li manžel ani rodiče, pak jsou ve hře sourozenci zůstavitele a spolužijící osoba.

 

Ti se rozdělí rovným dílem. Když se některý ze sourozenců zřekne svého nároku, nastupují jeho děti, synovci a neteře zůstavitele.

 

 

4.skupina přichází na řadu naposled.

 

Nedědí-li žádný dědic ani ve 3. skupině, pak mají nárok stejným dílem prarodiče zůstavitele. Jestliže nedědí žádný z nich, nárok mají stejným dílem jejich děti (strýc a teta).

Pomyslná pátá skupina je stát, ten se stává dědicem, pokud dědictví nenabyl žádný dědic. Vhodné je taky poznamenat, že pokud některá osoba splňuje více podmínek, tak zdvojení dědických podílů není možné.

 

 

d@niela

 

 

 

Komentáře (9)add feed
Ten,kdo vypravil : babi
zemřelému pohřeb,bude notářem vyzván k projednání pozůstalosti.Měl by tam nahlásit všechny synovce a neteře.Potom bude záležet na tom,zda strýc napsal poslední vůli,nebo se bude dědit ze zákona.Někdy už není co dědit, když zesnulý vše rozdal za života.
duben 22, 2013 17:00
... : bb2
To mě docela překvapilo, že notář vyzve k pozůstalostnímu řízení toho, kdo vypravuje pohřeb.
Já vím, že většinou to je někdo z rodiny, ale co když ho vypraví kamarád,s kterým se na tom kdysi dávno domluvili? Nebo když je pohřben bez obřadu, to se dnes hodně dělá.
duben 23, 2013 10:21
Pohřeb může vypravit kdokoli. : jednababi
Dokonce není ani zákonná povinnost pohřeb zajistit.
Objednavatele pohřbu vyzve notář k pozůstalostnímu řízení proto, že je pro něj prozatím jedinou dostupnou osobou, zvlášť když není závěť. A i pohřeb bez obřadu musí někdo objednat. Rodina, kamarád, obecní úřad.
duben 23, 2013 10:59
ano, kdokoli, proto mě tohle : bb2
Objednavatele pohřbu vyzve notář k pozůstalostnímu řízení
zarazilo.
Pozůstalost s ním asi neprobírá, nebo ano? Předpokládám, že ho pozve proto, aby mu pomohl najít příbuzné, dědice.
duben 23, 2013 12:18
"Pozůstalost s ním asi neprobírá, nebo ano?" : jednababi
Může.
Pokud soudní komisař - notář v předběžném šetření zjistí, že zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, vydá se tento majetek usnesením tomu, kdo se postaral o pohřeb, a řízení se zastaví, stejně jako v případě, že zůstavitel nezanechal majetek žádný.
duben 23, 2013 12:30
... : bb2
To zní logicky. A jak se postupuje, když jde o majetek větší hodnoty, než nepatrné, a jaký je limit pro označení hodnoty majetku za nepatrnou? Pohřeb vypravili přátelé, závěť není.


Díky za odpovědi.


duben 23, 2013 15:20
Podle mé zkušenosti : babi
se byt,zařízený starším nábytkem a vybaven staršími spotřebiči považuje za hodnotu nepatrnou,oceněný částkou 50 Kč.V dědictví jde o nemovitosti,peníze,šperky,auto,sbírky atd.
Tam je pak nutno udělat odhady znalcem.Ty odhady jsou dělány také kvůli notářským poplatkům,nejen pro dědice.
duben 23, 2013 18:28
Nepatrná hodnota : jednababi
je většinou starší a/nebo standardní zařízení bytu plus pár tisícovek. Limit není.
Jestliže není závěť, dědí případní dědici ze zákona, na kterých by pak přátelé mohli účelně vynaložené náklady za pohřeb požadovat.
"Dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu." (§ 462 obč. z.)- ale tam si fakt nejsem jistá,jak by to s náhradou nákladů dopadlo.
duben 24, 2013 10:44
... : bb2
v tomhle případě to s náhradou nákladů nebude asi nijak, protože příbuzní žádný pohřeb nechtěli, nebožtík si to přál a přátelé mu ho vypravili, protože ho měli rádi a chtěli se na jeho počest všichni sejít a oslavit to, že s ním mohli projít kus cesty životem
Určitě nebudou nic po příbuzných chtít, i když nějaký majetek tam je, řízení nejspíš už proběhlo, ale to nikoho ani nezajímá.

Mě nejvíc zaujalo to, že notář kontaktuje vypravitele pohřbu a s ním může projednávat i dědictví, byť se třeba jedná o cizího člověka.

Díky za vaše odpovědi.
duben 24, 2013 12:09
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]