O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

JAK ZRUŠIT TRVALÝ POBYT PDF Tisk E-mail
Úterý, 12 duben 2011

 Prosím poraďte. Prodala jsem byt a dcera se nestačila přehlásit na mou novou adresu. Odjela totiž za prací do ciziny. Kdo může trvalý pobyt z mého bývalého bytu zrušit, nebo ji přehlásit na nynější adresu? Děkuji vám, Helena

 

 

 

 

 

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 

     O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhoduje vždy ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád"), a to jednak z moci úřední, pokud je údaj o místu trvalého pobytu rušen na základě ust. § 12 odst. 1 písm. a) a b) zákona o evidenci obyvatel.

 

     Nejčastějším případem je rušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh navrhovatele.

 

     Do návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatel uvede jméno a příjmení osoby, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen (dále jen „jmenovaný"), důvod, pro nějž o zrušení žádá, a jak dlouho se osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, na předmětné adrese nezdržuje. V návrhu je možné uvést i kontaktní adresu jmenovaného v případě, že je navrhovateli známa. Navrhovatel může uvést i jména svědků, již se vyjádří, zda osoba, které má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu, předmětný objekt užívá, či nikoliv. Ohlašovna může mít rovněž zpracován formulář, jejž navrhovatel jen vyplní, podepíše a přiloží potřebné přílohy.

 

     Navrhovatel musí ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel prokázat oprávněnost k podání návrhu. Toto učiní např. předložením originálu výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho ověřenou kopií, kde je uveden jako výlučný vlastník nebo spoluvlastník objektu, nájemní smlouvou nebo dohodou o užívání bytu apod. Výpis z katastru nemovitostí nemusí být aktuální, protože zákon o evidenci obyvatel stáří dokladu neurčuje. Může být tedy i staršího data, ale potom je na správním orgánu, aby si jeho aktuálnost ověřil náhledem do katastru nemovitostí. Doporučujeme, aby byl elektronický výpis z katastru nemovitostí vytisknut a přiložen k předkládanému výpisu.

 

 

     K tomu, aby mohl být údaj o místu trvalého pobytu na návrh navrhovatele zrušen, je zapotřebí, aby byly současně splněny podmínky stanovené v ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Toto ustanovení stanovuje:

 

„Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část."

 

Splnění první zákonem stanovené podmínky, tedy že jmenovanému zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho části, lze zjistit z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde jmenovaný není uveden jako vlastník nebo spoluvlastník objektu, popř. mu nebylo zřízeno věcné břemeno k předmětné nemovitosti, nebo z nájemní smlouvy, kde není uveden jako osoba, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva, nebo mu nevyplynulo užívací právo k předmětné nemovitosti např. z pravomocného rozsudku soudu o rozvodu manželství a s tím spojeného majetkového vypořádání.

 

Je-li jmenovaný, např. snacha, zeť, vnuk, na předmětné adrese hlášen na základě souhlasu oprávněné osoby, nevzniká mu dle zákona o evidenci obyvatel užívací právo. Má pouze tzv. užívací právo odvozené, tedy právo v předmětné nemovitosti pouze bydlet. Toto konstatování by však platilo do doby, než by vlastník objektu se jmenovaným např. uzavřel nájemní smlouvu.

 

Ke splnění druhé zákonem stanovené podmínky, potřebné ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu, spočívající v prokázání, že jmenovaný objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, je třeba vyslechnout i svědky, např. sousedy.

 

Správní řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zahájeno dnem, kdy byl návrh doručen správnímu orgánu - datum doručení musí být na návrhu vyznačeno.

 

 

d@niela

 

 

 

Komentáře (3)add feed
Problémový bratr : Klára R
Dobrý den, prosím o radu... Koupila jsem ve dražbě RD mých rodičů ve kterém má trvalé bydliště i můj problémový bratr.Rodiče tam bydlí dál a mají tam také trvalé bydliště. Když jsem chtěla odhlásit svého bratra (myslela jsem, že by to mělo díky změně majitele jít), tak mi bylo na obecním úřadě řečeno, že to nejde dokud nebude mít nějaké jiné bydliště.Teď tam bydlí dál a já nevím, jak se ho mám zbavit. Děkuji za odpověď

červenec 09, 2011 10:28
zrušení trvalého pobytu avystěhování problémové osoby : libušeŠ
majitel nemovitosti/manžel/ povolil nevlastnímu synovi zřízení trvalého pobytu a bydlení /bez uzavření nájemní smlouvy/,manžel zemřel,nemovitost jsem zdědila,pro jeho další pobyt je potřeba mého souhlasu?mohu požádat o zrušení trvalého pobytu a vystěhování/nepřispívá na energie ani ostatní platby/,hrozba dluhů a exekuce.
prosinec 04, 2012 20:45
zrušení trvalého pobytu a vystěhování : libušeŠ
manžel,který zemřel jako majitel nemovitosti povolil nevlastnímu synovi bydlení a trvalý pobyt/bez nájemní smlouvy/.nyní ndmovitost vlastním já,potřebuje k bydlení a btrvalému pobytu nový souhas ode mne,mohu jho bydlení zrušit,včetně trvalého pobytu.
prosinec 04, 2012 20:49
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]