O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

TRVALÝ POBYT - JAK SE OD- A PŘIHLÁSIT PDF Tisk E-mail
Úterý, 27 červenec 2010

 Dobrý den, milá Danielo, chtěla bych vás požádat taky o radu ohledně trvalého pobytu. Mám trvalý pobyt ve Zlíně u rodičů bývalého přítele. Bydlím už ale 3 roky v Brně a bývalý přítel mě požádal, abych si trvalý pobyt u jeho rodičů odhlásila. Chtěla bych, ale jedině si můžu nahlásit trvalý pobyt tady v Brně na městském úřadě, protože jinak nemám tady kde.

 

 

 

Je mi blbé nahlásit malého k bývalému  příteli, respektive k jeho rodičům, tak protože mám už jen tři týdny do porodu,  a myslím, že bych tam musela jezdit vše vyřizovat, tak prosím o radu, jestli je možné, aby mě Brno přijalo pro trvalý pobyt nebo né?

 

Moc vám děkuji za odpověd s úctou 

Petra

 

 

O D P O V Ě Ď :

 

TAK TROCHU JINAK...

 

Milá Petro,

 

         prosím tě, seber se a dojdi si přímo na ohlašovnu trvalého pobytu na Magistrátu města Brna, Odbor správních činností, Husova 5. Jsou tam každý den dopoledne, pondělí a středu ještě do 17,- hod.

Tam požádej úřednici, aby ti pomohla tuhle nepříjemnou záležitost vyřešit. Snad by to, vzhledem k tvému současnému vysokému stupni těhotenství, šlo vše zvládnout bez toho, abys musela riskovat cestu tam a zpět.

 

        Nevím, snad by stálo za pokus, požádat, jestli bys nemohla být ze Zlína převedena do Brna. Držím palce, ať ti všechno proběhne dobře, ať ty i miminko jste zdraví a v pořádku,

 

d@niela

 

 

Komentáře (18)add feed
Přihlásit se k trvalému pobytu na městský úřad nelze. : Milan
To je jenom náhražkové řešení pro případ, že úřad musí zrušit dosud zapsaný trvalý pobyt a nemá kam zapsat nový.

V zákoně se píše:
"Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“)." No a budova městského úřadu pro bydlení určena není, takže se tam nelze přihlásit.

Taky se tam píše, že "Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak."

A s tou ohlašovnou je to psáno takto: "Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen."

Takže rozhodně ne v Brně, ale ve Zlíně. A ve Zlíně bude mít trvalý pobyt evidováno také to dítě, až se narodí.

A s tím rušením dosud hlášeného místa trvalého pobytu je to takto:

"Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat."

Takže jediné, co může tazatelka udělat, je odjet do Zlína a poprosit rodiče svého bývalého milence, aby oni podali návrh na zrušení jejího trvalého pobytu v jejich bytě.

Nebo se může přihlásit k trvalému pobytu někam jinam a tím také vše vyřeší. Nejlépe je přihlásit si trvalý pobyt tam, kde skutečně bydlím, to dá zdravý rozum.

červenec 28, 2010 07:53
Předpokládám, : lp
že rada Daniely není realizovatelná. Přihlásit se na ohlašovnu sama nemůžeš, pouze na jakoukoli jinou adresu v Brně, kde bydlíš, pokud tedy máš nájemní smlouvu či Ti dá vlastník bytu souhlas. Narodilo-li se Ti miminko, pak získalo narozením adresu trvalého pobytu matky, tedy stejnou jako ty - u rodičů tvého bývalého přítele. Pokud se sama nepřihlásíš na jinou adresu, můžou rodiče bývalého přítele o to požádat, a ty budeš mít v občance adresu ohlašovny, ale v místě svého posledního trvalého pobytu. Bylo by dobré, aby při rušení pobytu se nezapomnělo i na Tvé dítko, a to bylo v žádosti rovněž zahrnuto. Bude to pro Tebe ale zřejmě komplikované, neb všechny dávky si budeš muset vyřizovat dle svého trvalého pobytu a ten je jiný, než kde nyní bydlíš. Snad v době mailů vyřídíš mnohou korespondenci i elektronicky.
červenec 28, 2010 07:54
A kde tedy v tom Brně vlastně bydlíš? : alena puntíkovaná
Předpokládám, že ne pod mostem, takže i dům, kde bydlíš má popisné číslo.Nešlo by se přihlásit tam?
červenec 28, 2010 07:57
Často se bydlí v podnájmu, : lp
a podnájemní smlouva neoprávňuje k přihlášení k trvalému pobytu. Nájemce nebo vlastník bytu si nepřeje, aby osoby, kterým byt dal do užívání, byly přihlášeny k trvalému pobytu na "jeho" adrese. Pak mají trvalý pobyt na ohlašovnách svých předchozích pobytu a ve skutečnosti jsou nedohledatelní.....
červenec 28, 2010 08:09
Ach jo. S.P. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : Máňa z Počernic (dolních)
.
červenec 28, 2010 08:42
Milane, díky moc... : d@niela
mj. zkusím zjistit, zda je možné, jestli by ji mohli alespoň ze Zlína převést do Brna. Myslím, že to snad jde...
červenec 28, 2010 09:35
Převést fiktivní pobyt z ohlašovny zlínské na nějakou obvodní ohlašovnu brněnskou URČITĚ NEJDE. : Milan
Lze však:
a) zadat ohlašovně zlínské adresu, kam mají být doručovány úřední písemnosti
b) v každé jednotlivé záležitosti u nějakého úřadu ve Zlíně (podle příslušnosti dané místem trvalého pobytu) žádat (písemně) o delegování této záležitosti na obdobný úřad v Brně.
To upravuje správní řád:
"Příslušný správní orgán může věc usnesením postoupit z důvodu vhodnosti i v jiných případech. Postupující správní orgán je povinen vyžádat si předchozí souhlas správního orgánu, jemuž má být věc postoupena. Předchozího souhlasu není třeba v případech, kdy má žadatel v územním obvodu správního orgánu, jemuž má být věc postoupena, místo trvalého pobytu nebo sídlo, popřípadě se v tomto územním obvodu zdržuje. V řízení o žádosti se tohoto ustanovení použije jen na požádání nebo se souhlasem žadatele."


červenec 28, 2010 10:35
Přidávám : Maja
svou zkušenost. Po rozvodu jsem se přestěhovala do Blanska, měla jsem za to, že se musím v býv.bydlišti odhlásit(Vsetín), ale úřednice mě sdělila, že nemusím, stačí když se přihlásím k trvalému pobytu v Blansku a oni už si to mezi sebou vyřídí samy(myslím ty úřady).
červenec 28, 2010 15:16
Ví tu někdo, : Macesska
podle jakého zákona je daná povinnost mít trvalý pobyt? Já totiž žiju v domnění, že mít TP je věc sice praktická, ale nikoliv ze zákona povinná. Takže kdybych se rozhodla kočovat, tak se jen nahlásím na nějakém městě, aby mi měli úředníci kam posílat dopisy, a TP v důsledku nepotřebuji.
A teď to vypadá, jako by TP muselo mít i novorozeně *užaslý výraz*.


červenec 28, 2010 19:02
a pokud : Macesska
si myslíte, že je to 133/2000 o evidenci obyvatel, tak prosím o přesný paragraf, protože tam žádnou takovou povinnost nemůžu najít.
Ale zato je možné do evidence zadat adresu, kam má chodit pošta, byť to není místo TP. Tady se člověk vzdělá.
červenec 28, 2010 19:26
trvalý pobyt : lp
se je dle zákona o evidenci obyvatel §10. Je možné, abys jej neměla, to ale musíš ukončit trvalý pobyt na území ČR, toto oznámit ohlašovně a odevzdat svůj občanský průkaz. Pokud žiješ na území ČR, tudíž máš povinnost mít občanský průkaz, ve kterém je povinný také údaj o místu trvalého pobytu.
červenec 29, 2010 07:19
Jak to bylo s trvalý pobytem dříve, to dnes vypadá už humorně. Ale tehdy to humorné nebylo: : Milan
Zákon č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
§ 23 Ustanovení trestní
(1) Kdo poruší ustanovení části první nebo předpisů vydaných k jejich provedení nebo kdo poruší příkaz anebo zákaz vydaný podle uvedených ustanovení, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, za správní přestupek pokutou do 25.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do tří měsíců.
(2) Kdo poruší ustanovení části druhé nebo předpisů vydaných k jejich provedení nebo kdo poruší příkaz anebo zákaz vydaný podle uvedených ustanovení, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, za správní přestupek pokutou do 50.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do šesti měsíců.
(3) Jde-li o osobu, která již byla pravoplatně potrestána podle tohoto zákona nebo podle zákonů jím nahrazených, anebo byl-li přestupek spáchán v celním pohraničním pásmu, lze uložit zároveň pokutu i trest na svobodě.
(4) Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění, a to v případech, uvedených v odstavci 1, do tří měsíců a v případech, uvedených v odstavci 2, do šesti měsíců.
(5) Osobám, provozujícím po živnostensku ubytovací zařízení, které byly již nejméně dvakrát pravoplatně potrestány pro porušení povinnosti hlásit počátek nebo ukončení pobytu osob, ubytovaných v jejich ubytovacím zařízení, může být trestním nálezem odňato živnostenské oprávnění na určitou dobu nebo navždy.

Kdo do 3 dnů neohlásil změnu svého pobytu (trvalého i přechodného), mohl být zavřen až na 3 měsíce!
červenec 29, 2010 08:04
Řešení, jak zrušit trvalý pobyt nežádoucí osobě : B. A.
červenec 29, 2010 09:59
Trvaly pobyt : Vladimira Valentova
Ahoj Petro,
v podobne situaci nejsi sama, me muj expritel po 12 letech vyhodit i s nasi spolecnou nezletilou dcerou (tehdy 4 roky) z domu, proste vymenil zamky, pravdepodbne pod vlivem sve milenky, ktera mi napsala, ze je vlastnici domu, aniz by to byla pravda. Pak zazadal o zruseni pobytu a dolozil , ze je jedinym Vlastnikem je on a sdelil , ze tam nejsme. Aniz by zohlednil, ze tam byt nemuzeme. Odvolavam se rok, snazim se domoci pomoci u policie, ombudsmana , na obecnich a krajskych uradech a presto jsem niceho nedosahla, prave naopak. Trvaly pobyt mi byl zrusen a ja se nemam , kam nahlasit. Pritom exparnter nemuze zrusit trvaly pobyt dcery a ja se domnivam, ze mam uzivaci pravo z titulu pece o dceru a ze by vsechny organy mely hajit zajmy ditete.
Tohle nezajima ani soudy, dokonce i presto, ze dcera k otci nechce a potom , co jej na znaleckem posudku uvidela se zacala pocuravat. Proste si soud predstavil navykovy rezim tak, ze mu dceru da kazdych ctrnact dni na cely den. No proste nesmysl.
Takze drzim palce a doufoum, ze tvuj exmilenec neni takovy krivak jako ten muj.
Vladka
srpen 15, 2010 13:30
Nesouhlas s přihlášenými osobami na trvalý pobyt.....přihlášení bez mého vědomi!!! : Alína
Dobrý večer

Mám dotaz....??? Jsme dva vlastníci jedné ideální poloviny domu,,já a bývalý manžel ..již 4 roky rozvedeni.Ale není rozdělený ani majetek ani vlastnické práva této nemovitosti.Čili není ještě nic vyřešené a stále se soudíme....a problém je ten že bývalý do našeho domu bez mého souhlasu a vědomi nejprve přihlásil dvě nezletilé děti...jedno je jeho syn a druhé cizí....a teď jsem se dozvěděla opět bez souhlasu a upozornění ,že sem přihlásil svoji družku..která je Slovenka.A jelikož jsou tu veliké neschody a spory...a já o ničem nevěděla...tudíš s tím nesouhlasím!!! Nevím kde se mám odvolat a co proti tomu mohu udělat ??? Velice prosím o radu a předem moc děkuji s pozdravem Alína
srpen 31, 2010 20:47
Nevím si rady :( : Valentýna
Dobrý večer,
potřebuji poradit. Trvalý bydliště mám přihlášené v bytě kde už dávno nebydlim. Bydlim v Brně u svého přítele a nájemní smlouva je na něj. Můžete mi prosim někdo poradit kam bych se mohla v Brně přihlásit. Předem děkuji smilies/smiley.gif
březen 23, 2014 22:34
Oběť společného jmění manželů... : Rebeka
Dobrý den,
chci se s Vámi podělit o bezpráví v našem státu. Byla jsem přes 20 let vdaná za pána, který bez mého vědomí udělal podvodně dluhy. Předlužil tak společné jmění manželů, kdy jsem přišla o veškerý movitý a nemovitý majetek. Ze dne na den mám statut bezdomovce i s dcerami, kdy nás soud přihlásil na městský úřad na trvalý pobyt. Dlouhá leta jsem měla za exmanžela exekuce, jelikož jsem měla dvě prace a byla jsem hlášena na zdravotním a socialním, kde mě exekutoři vždy našli. Exmanžel dle informací dcer dělá na černo ve stavebnictví, kdy má neskutečné příjmy,neplatí soc, zdravotní a předpokládám i daně, má bezdomovskou adresu, tudíž je nepolapitelný...tkzv pro úžady složitě hledatelný.Já se nemám kde nahlásit k trv. pobytu a ani kdybych v podnájmu mohla, tak neučiním, jelikož bych žila s rojem exekutorů v zádech. Nedávno jsem četla článek o novele zákona, která se připravuje, kdy zákonodárci nechají pobyt na ohlašovné 12 měsícú a pak Vás automaticky přihlásí k rodičům, dětem, příteli a pod. To, že jako bezdomovci musíme platit za fiktivní svoz odpadů 550 kč městu, kde se ohlašovna nachází a službu nevyužijeme, jelikož se na radnici bydlet nedá. A radnice inkasuje, když nezaplatím, jsem dlužník a hned budu mít exekuci na mzdu. PROTO SE PTÁM, K ČEMU JE LISTINA LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, PROČ JSOU V NAŠÍ ZEMI OBĚTI LIDÉ, KTEŘÍ JSOU BEZÚHONNÍ A SPOŘÁDANĚ ŽIJÍ A PRACUJÍ? PROČ STÁT NEDOHLEDÁ DLUŽNÍKA A NEPOTRESTÁ JEJ VEŘEJNOPROSPĚŠNÝMI PRACEMI, KDY BUDE UROVNÁVAT SVOUJI POHLEDÁVKU A TÍMTO ZPŮSOBEM UŠETŘÍ I STÁT NA DANÍCH, POJIŠŤOVNY NA PLATBÁCH A EXEKUTOŘI NA POVĚSTI A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ UBUDE OBĚTÍ DLUHŮ.Je to moc smutný osud, kdy mám omezená práva a to jak s adresou, tak u voleb, když si nechám přeposlat volební lístky na adresu podnájmu, budu v snadno dohledatelná, v případě prac. úřadu, když přijdu o praci, musím předložit nájemní smlouvu, kde se zdržuji, aby mi v místě příslušném dali do evidence, neschopenka uvést adresu přechodného pobytu? U zaměstnavatele dát adresu, ve škole u dětí a spousty dalších omezení o kterých se nikde nepíše. Věřte mi, jsem hodně zoufalá a často vyčerpaná z omezení, která přinesla ŠPATNÁ ZAMILOVANOST.
Čemu může dnes člověk věřit a proč stát nestojí za slušným člověkem, proč podporuje darebáky?
Prosím všechny, zamyslete se, také jsem před lety nevěřila, že se mi to může stát....ale...
Děkuji za zamyšlení a zároveň velký dík redakci za otištění. Přeji všem hezký den a žijte prosím moc hezky, žijte tak, jako by tento den byl Váš poslední!!! Rebeka
listopad 19, 2014 13:39
proč všechno se musi jít přes agentury apd : ada
Ja vám pišu jestli někdo némáte práci kolem 18000 tis a nikdo to neřeší
duben 12, 2015 22:29
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]