O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

VÝŽIVNÉ NA NEZLETILÉ DÍTĚ - FORMULÁŘ PDF Tisk E-mail
Středa, 15 říjen 2008
Přejít na obsah
VÝŽIVNÉ NA NEZLETILÉ DÍTĚ - FORMULÁŘ
Strana 2
Strana 3

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

tento formulář je pro vás návod, návrh,

(abyste věděly, co vše tam napsat)

musíte si jej přizpůsobit podle svých podmínek!

 

 

 

 

 

Okresnímu soudu v ...

(napište adresu soudu,  v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště )

 

navrhovatelka:
matka ... (jméno a příjmení) ..., (nar. ... )
bytem v ... (adresa bydliště) ...

otec ... (jméno a příjmení) ..., (nar. ...)
bytem v ... (adresa bydliště) ...

nezletilý ... (jméno a příjmení) ..., nar. ...
bytem v ... (adresa bydliště) ...

 

Návrh

na zahájení řízení o stanovení výživného

pro nezletilého ..., nar. ...,

jehož rodiče spolu nežijí

a dohodli se o úpravě výchovy nezletilého

 

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- ... (označení příloh návrhu)
- ...
- ...

 

I.

Ze vztahu navrhovatelky a ....................., se narodil dne ... nezletilý ..., toho času bytem u ... .

 

Důkazy:
- rodným listem nezletilého ...
- výslechem účastníků řízení

 

II.

S otcem nezletilého jsme vedli společnou domácnost až do měsíce ... roku ... , kdy otec nezletilého tuto společnou domácnost opustil a od této doby mi prakticky přestal přispívat na nezletilého; zpočátku mi sice určité částky poskytoval, tyto však byly velmi nedostatečné a nepravidelné. Posléze mi otec nezletilého přestal v měsíci ... na nezletilého přispívat jakkoliv. Příjmy otce nezletilého jsou přitom jistě značně vysoké, neboť pracuje jako ... u ... v ... . Není mi známa přesná výše příjmů otce nezletilého ani jeho majetkové poměry. Jinou vyživovací povinnost, kromě vzájemné ke mně a k nezletilému ... otec, pokud je mi známo, nemá.

Můj měsíční průměrný příjem činí ... Kč, jiné příjmy ani výnosy z majetku nemám. Kromě vyživovací povinnosti vzájemné k mému manželovi a k nezletilému ... jinou vyživovací povinnost také nemám.

Já se po celou dobu o nezletilého ... osobně starám a zajišťuji veškeré jeho potřeby. S otcem nezletilého jsme se byli zatím schopni dohodnout pouze na tom, komu by měl být nezletilý prozatím svěřen do výchovy.

 

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatelů o příjmech rodičů nezletilého

 

 

 

III.

(tady vypište pozorně a všechno, co se týká dítěte, jeho zdravotního stavu, veškerých potřeb atd. - zde je text vhodný pro staršího školáka)

Pokud jde o nezletilého ..., ten je zdráv a navštěvuje v současné době ... . V souvislosti s jeho zdravotním stavem a s navštěvováním ... žádné mimořádné náklady nevznikají. Nezletilý je však ve věku blízkém věku dospívání, kdy velmi rychle roste, s tím souvisí velká spotřeba jídla a nutnost často obměňovat oblečení a obuv. Nezletilý také sportuje, chodí ..., pravidelně ..., navštěvuje také ..., za což jsem platila poplatek ... Kč. Dále jsem nezletilému musela pořídit ... a ... . Nezletilý má rád ..., navštěvuje také ..., někdy i ... . V této souvislosti jsem vynaložila ... Kč na ..., dále ... .

 

 

Důkazy:
- výslechem rodičů nezletilého ...
- doklady o ...
- potvrzením o úhradě ...

 

 

 

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]