O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ - III. PDF Tisk E-mail
Pátek, 07 březen 2008
Přejít na obsah
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ - III.
Strana 2

 Společné jmění manželů zaniká předně samotným zánikem manželství. Je přitom nerozhodné, zda k zániku manželství dochází v důsledku jeho rozvodu, prohlášením za neplatné či úmrtím jednoho z manželů. Společné jmění manželů však dále zaniká i prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů -

 

 

 

 

(v takovém případě je správce konkursní podstaty povinen provést jeho vypořádání) či pravomocným rozsudkem trestního soudu o propadnutí majetku (stačí i jen částečné propadnutí majetku). Jiné způsoby zániku společného jmění manželů zákon neumožňuje. Není tedy kupř. možné, aby za trvání manželství uzavřeli mezi sebou manželé dohodu o jeho úplném zániku; to však nevylučuje možnost jeho zúžení.

 

 

     Soud může dle § 148 odst. 1 občanského zákoníku na návrh některého z manželů zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti tehdy, jsou-li k tomu dány závažné důvody. Vzhledem k tomu, že pojem „závažné důvody" není možné blíže zobecňovat, je třeba jeho naplnění posuzovat individuálně v každém jednotlivém případě.

 

  • za závažný důvod je rovněž možno označit závažné nehospodárné chování manžela, které se projevuje v nehospodárném nakládání s majetkem spadajícím do společného jmění na úkor rodiny, zejména pak nezletilých dětí, nebo tím, že se manžel vůbec nepodílí na tvorbě společného jmění, vyhýbá se práci, nežije trvale s rodinou a její potřeby nijak nezabezpečuje. Na rozdíl od zániku manželství se při zúžení společného jmění manželů neprovádí vypořádání.  

 

 

 

Formulář, který přikládám, je zde pro ukázku, co a jak je nutno:

 

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]