O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ CHAOS - 2. PDF Tisk E-mail
Čtvrtek, 30 červenec 2020
Zpátky k včerejšku – k nerovnosti. Začíná nastolení neuvěřitelného chaosu pravidel. Přichází současné aktivistické pojetí marxistické rovnosti všech lidí ve výsledku. Toto pojetí nutně vede k obnově rasismu a seskupování lidí do skupin, na které se musí pohlížet odlišně. To je rozdíl od liberální rovnosti, která skupiny rušila a vyžadovala jednotný přístup pro všechny.
 
 
 
 
  • Ženy by měly mít statisticky rovné platy v mužské doméně jako muži a chovat se jako muži (po mužích se ovšem porody chtít nemohou, což vnáší do požadavku rovnosti zmatek, proto se o porodech nemluví a nejlépe, aby vůbec nebyly).
  • Černoši musí vydělávat statisticky stejně jako běloši a mít statisticky shodný počet zločinců (proto se na zločiny černochů začíná hledět jinak než na bělošské zločiny).
  • A kultury by měly zůstat samy sebou a tolerovat se navzájem ve smíšené společnosti měst, což je naprostý nesmysl, protože v daném místě mohou zcela přirozeně platit jen jedna pravidla. Marxistická rovnost ve výsledku vyžaduje tedy rozdílnost v přístupu.

 

Rovnost v přístupu se ruší a postupuje se podle toho, ke které antropologické skupině člověk náleží.

 

  • Černochům je tedy zapotřebí zvýšit jejich příležitosti oproti bělochům. Lidé se začínají rozeznávat podle barvy kůže, rasismus se vrací a otevírají se staré Pandořiny skříňky.
  • Ženy mají dostat podle Istanbulské úmluvy vyšší práva než muži, prý aby se řešilo domácí násilí (které podle této zvrácené teorie dělají jen a jen muži).

 

Dá se předpokládat, že tento chaos nastal tzv. globalizací, oslabením státních útvarů a ztrátou pravomocí zvolené reprezentace a přenesením moci na globální velkokapitál s neznámými vlastníky. Podle chování této globální aristokracie se dá předpokládat velký vliv muslimů a transnacionálních aktérů, kteří chtějí samozřejmě západní civilizaci jako otevřenou a beznárodní, a mají hrůzu z národních států.

Otevřený svět slouží především jim.

 

  Sklouznutí k „me too“ a k BLM upozorňuje na vítězství „ideologie rovnosti skupin (tzv. menšin)“ ve výsledku nade vším jiným. Ne jen nad selským rozumem, ale i nad všemi hodnotami jako je rovnost příležitostí, demokracie, stát a jeho morální řád, spravedlnost, občanská rovnost.Tento potřeštěný vývoj je možný, protože zanikla morální pravidla a ta zanikla proto, že zanikla úcta k rodným kolektivům, k rodině, národu, státu. Vymkla se všem pravidlům a dostává se do opačného extrému.

Rovnost popírá sama sebe, dostává se do nerovnosti, do diskriminace skupin, roste do neuvěřitelného chaosu myšlenkového, ve kterém už opravdu existuje pouze právo silnějšího.

 

 

Závěr

 

Když ideologie neodpovídá přirozenému vývoji, když obsahuje neřešitelné iluze, je otevřena cesta k totalitě.

Pravda musí být potlačena, svoboda slova omezena, protože selhání iluzí se nesmí kritizovat. Musí se hledat nepřítel i tam, kde není. Musí se vést „boj s nepřítelem“ vnitřním i vnějším.

 

Vnějším nepřítelem jsou jiné civilizace, které by se mohly stát vzorem odlišného života; od těch je potřeba se oddělit (třeba různými provokacemi si je znepřátelit, aby byly likvidovány obchody a přátelské styky) a stále je pomlouvat (proboha jenom ne styky mladých lidí na univerzitní úrovni s Čínou, třeba by poznali, že jim doma lžou).

 

Vnitřním nepřítelem jsou údajní agenti těchto vnějších nepřátel a nositelé nepřípustných myšlenek, především kolektivistických, jako je nacionalismus, xenofobie apod., za což se bude považovat téměř vše, aby byl každý vinen a musel se kát (sebemrskat).

 

Na těle umírající západní civilizace, která ničením národních kolektivů a jejich tradičních řádů ničí sama sebe, se připravují k hostině hyeny nových ideologií. Evropská unie, místo aby bránila svoje tradice, se snaží svoji novou beznárodní podobu vymodelovat z levicových viz. Islám se připravuje vše ovládnout; už zakotvil ve čtvrtích evropských měst. Černošská paralelní kultura v USA se snaží získat výhody a nevidí, že si podřezává větev, na které sedí.

 

Ekologické výzvy mohou úspěšně řešit jen přesvědčení lidé v rámci národních kolektivů, vlastenci, kteří jsou si vědomi nutnosti zachování přírody i svého národa, a tím i celé civilizace, ochotní k sebenegaci a sebeobětování, vědomi si, že budují budoucnost svých dětí.  


A tak výše zmíněné hyeny budou tvrdit, že k vyřešení ekologických problémů musí být totalita nějaké levicové kamarily - vládnoucí podle chaotických, nejasných, sebezničujících příkazů, vylučující jakoukoliv jinou vůli než jejich. Taková totalita bude ve svém výsledku mnohem horší než komunistická, především proto, že bude chaotická; lze očekávat poměry jako v SSSR v době Stalinova Velkého teroru, kdy už opravdu neplatí nic jiného, než jen vůle „velkého vůdce“.

   
Konzervativci by v obraně západní civilizace měli vyjít z tradičních ideálů z předtotalitní doby a použít metody Nadčasového humanismu. To je především odmítnutí pýchy rozumu. Uvědomění si, že lidská konstruktivní rozhodnutí jsou nedokonalá, nelze se řídit ideologiemi, pouze plány zahrnujícími zkušenost, a vizemi respektujícími realitu.

 

Podpora přirozenosti by měla spočívat v úctě k přirozeným útvarům – rodině, národu, státu a jejich tradičnímu řádu. Nová pravidla musí být přirozená a demokratická, musí rozhodovat vůle lidu, vůle většiny.

 

Vládnout musí lid, nikoliv kapitál nebo kamarila nějaké menšiny. Je zapotřebí prosazovat ideály zachování základních atributů života přírody i lidského rodu.

Zachování zdravého lidského pokolení dostatečně početného, aby dokázalo vzdorovat jednak přemnoženým a nepřirozeně se množícím etnikům, jednak nepřízním fyzického prostředí. Zachování přírodního prostředí.

 

Zachování není ideologie, je to přirozený princip platící v celé přírodě.

 

Vlastimil Podracký

 

 

Komentáře (9)add feed
... : Krakonoš
Hele, Vlasto, a to jako fakt bys v rámci konzervativních hodnot zavedl třeba výměnný studijní pobyty s KLDR, aby naši hoši a děvčata načerpali inspiraci vod kultury, která žije tak trochu jinak a mohla by nám bejt vzorem? Sorry jako, ale mám čím dál silnější pocit, za ty leta, že kdyby tvůj tatík vstal z hrobu, tak by ti dal jednu pořádnou otcovskou přes čumák. Protože to nejni možný, ty tvý demagogický výplody. Sorry, celý měsíce se držím, ale už jsem se neudržel.
červenec 31, 2020 10:38
... : *deeres*
Do hnoje jsme spadli už s Lisabonem, teď tu budeme mít "nezávaznou" Instanbulskou úmluvu, jejímž účelem je chránit lidská práva, demokracii a právní stát.
Istanbulskou úmluvu odmítl ratifikovat slovenský parlament , Poláci podepsali a stačili už i odvolat, Maďarsko ratifikaci odmítlo, Rumunsko ruší genderová studia a poslanci českého parlamentu uspořádali seminář. Z jeho obsahu vyplynulo, že ne všichni účastníci přesně vědí, co je obsahem úmluvy, co úmluva definitivně mění a k čemu Českou republiku zavazuje. Pokud si dáte tu práci a přečtete si o co vlastně jde, tak nemůžete vlastně nic namítnou, pouze souhlasit. Ale ve skutečnosti se jedná o skrytou gender agendu.
Díky úmluvě bude legálně pro děti již od přeškolního věku existovat nalejvárna od neziskových organizací s politickou agendou. Děti se budou učit, že to s jakým pohlavím se narodili není konečná, protože jeden každý si to přece může určit sám. Proč je zrovna tohle obsahem úmluvy proti násilí, vůbec nechápu.
A co je vůbec nejlepší?
Tak to je institucionální zajištění dohody v podobě mezinárodního výboru GREVIO, který má stát nad vládami členských států. Tento výbor má ve spolupráci s neziskovým sektorem mít právo monitorovat plnění úmluvy, včetně ukládání sankcí. Tím v podstatě vznikne paralelní právní systém, bez možnosti odvolání k řádným soudům členských států.
Pěkně utahujou eurosoudruzi oprátku svým členům.
červenec 31, 2020 12:26
... : Josef Kouba
Zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech exotických odlišností a označování opravdových hodnot za měšťácký přežitek staré Evropy.

Pochod anální hrdosti se povolí se vší slávou, demonstrace proti němu se zakáže jako vyvolávání třídní nenávisti proti pavím pérům v rektu. Poslední etapou, je vstup do celoevropské organizace, protože v jednotě blbosti je síla. Když ze samostatných přiblblých jedinců dokážete vytvořit uřvaný dav, pak ze samostatných států nakonec dokážete vytvořit sebedestruktivní unii. Současný příliv obžerných uprchlíků je jen poslední sloka unijní hymny „Óda na radost“. Jmenuje se „Rekviem za zbabělost“.

Je těžké pochopit a rozumově vysvětlit takovou hlubokou a zrychlující se degradaci Evropy, která se sama žene do zkázy, a ještě se u toho usmívá.
srpen 01, 2020 02:16
... : NČ
Krkonoši. Nevím, jestli jste s panem Podrackým kámoši a tykáte si. Jestli, jo, tak fajn.
Jestli ne, tak seš docela obyčejnej prachsprostej buran, k čemuž bych se přiklonil spíš, protože o tom tady nepřesvědčuješ všechny poprvé.
A k článkům: Každej může mít svůj názor. Já celkově s panem Podrackým souhlasím, i když v některých formulacích si, aspoň podle mě, odporuje. Spíš to přikládám zdlouhavýmu a ne zcela zřetelnýmu toku textu.
Co je pro mě podstatný, že výše sdělený názory jsou jen konstatování, leč bez řešení. Protože řešení v současnym stavu prostě neexistuje. Řešení přijde, a bude hodně bolet celej svět. Až se stav stane skutečně neudržitelnym a řešení nutnym.
srpen 03, 2020 09:44
... : Petr Sysala
Každá totalita je ve své podstatě sebezničujicí, komouši to předvedli poměrně jasně. Co ale předvádí eurobolševici, tak těm komanči nesahají ani po kotníky. Copak je to fakt "demobloku" u (_._), že sevyhazuje z práce za názor, že se ničí tradiční rodina, že se pálí knihy a filmy jdou zase do trezorů? Zase nám budou poroučet ti nikým nevolení rovnější z rovných?
Kdy to dojde i Krakonošům, že tahle kulturní revoluce už tu byla třeba Kambodži nebo Číně? Fakt tu chcete Killing Fields?
srpen 03, 2020 11:23
... : *deeres*
Popravdě jsem Krakonoši tvůj výkřik nepobrala. Vážně si myslíš,že každý kdo nesouhlasí s nástupem diktatury z EU, tak automaticky touží po severokorejskéom režimu?
srpen 03, 2020 11:57
... : Petr Sysala
Je proti nám, kdo není s námi !

Josef Václav Sládek


Je proti nám, kdo není s námi,
a jediný byť vlas to byl,
kdo v nepřátel jej složil chrámy,
to krev už není našich žil !

My potřebujem mužů celých
a v boji, psotě vzdornou leb
a myšlenku na čelech smělých
a pohrdu pro cizí chléb !

My potřebujem velkých lidí,
již bouři velké vzdorují,
a z celé duše nenávidí
a z celé duše milují!


srpen 03, 2020 13:06
... : NČ
On to určitě Josef Václav tehdá, asi před 150ti lety, myslel dobře, i když dneska už mnozí tušíme, že celý to národní obrození a posléze osamostatnění od Rakouska zřejmě nebylo zrovna to nejlepší, co se Česku a Moravě přihodilo.
Ale zpět k básničce: Sotva mohl Sládek tušit, kdo všechno se jeho hesla chytí. Vlastně se ho může chytit úplně každej fanatickej magor. A taky tak často činí. Je to jednoduchý, přímočarý, tisíckrát řečený před Sládkem i po něm. Dneska to ovšem zní spíš ironicky, nejvíc vypovídající o ubohosti toho, kdo to prohlašuje.
Naposledy mě s tím zaujala pseudo"umělkyně" Bára Štěpánová ve výzvě ke skutečnýmu umělci Panu Jiřímu Suchému: "Přidejte se k nám proti Zemanovi, jinak si vás přestaneme vážit." Jeho odpověď je dostatečně známá.
A ještě krapet k článku: Škoda, že se pan Podracký neúčastní diskusí k svým článkům. Docela rád bych nějaký věci probral.
srpen 03, 2020 17:50
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]