O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

Syndicate


UNIVERZALISMUS - PROČ? - 1. PDF Tisk E-mail
Pondělí, 13 leden 2020
V končícím roce jsme byli v celé západní civilizaci svědky událostí, jejichž většina má v pozadí pokračující zásadní spor této doby mezi aktivistickým univerzalismem a konzervativní opozicí. Poslední britské volby ukázaly, že Britové zvolili lokalismus a z EU opravdu odejdou. Tím více jsme v hledáčku univerzalistů nyní my a vidíme jejich sílící tlak, protože my jsme nástupiště proti Polsku.


 

 

 

Univerzalismus je největší, ale nejskrytější nebezpečí pro západní civilizaci. Základem tohoto myšlení, kterému podlehla většina filozofů a které podporuje většina univerzit, je předpoklad, že člověk je dokonalý tvor sám od sebe a má v sobě morální řád (někdy je to nazýváno „přirozený svět“). Na základě toho je člověk vnitřně dobrý, všichni lidé jsou si rovni, protože jsou uvnitř stejní  - tedy univerzální. A špatným člověka dělá společnost a tradiční řád.

 

Člověk se tedy musí „očistit“ od pravidel a být sám sebou. Budoucí „očištěné“ lidstvo bude šťastné a krásné, protože bude žít svobodně, nezatíženo řádem, všichni si budou vzájemně bratry. Tohle začali realizovat už Trockého bolševici v sovětském Rusku, jenže Stalin rychle všechny trockisty zlikvidoval a celý život s nimi bojoval, protože pochopil, jaká je to zhouba pro funkčnost státu.

 

Aktivita univerzalistů k těmto „šťastným zítřkům“ směřuje:

-          tedy zbavit člověka rodinných stereotypů vychovávajících děvčata a chlapce v rozdílných rolích podle pohlaví, naopak to dospělo tak daleko, že nechávají dítě si pohlaví vybrat!

-          Musíme ztratit národní a etnické přesvědčení, zamítnout identitu se svými rodnými kolektivy: národem, obcí, rodinou, a jen se stát volným ptákem globálního světa bez ukotvení a emotivních vztahů.

-          Antropologické rozdíly v barvě pleti, v sexuální orientaci, v pohlaví, se nesmí vnímat jako rozdíly.

-          Kultury se nejprve promíchají a potom zaniknou.

 

Připomenu, že doposud všechny úspěšné společenské režimy se snažily o rovnost příležitostí, nikoliv o rovnost ve výsledku.

 

Tradiční řád, vyjadřující rozdíly mezi muži a ženami, se vyvinul přirozeně podle vlastností jednotlivých lidí. Podle jejich chování a přínosu pro společnost.

Důležitá byla práce, podle které byl člověk hodnocen (to nemuselo být jen penězi).

 

Jenže univerzalisté neuznávají zásluhy, odmítají jakoukoliv strukturu, odmítají vnější řád. Řád přece máme každý v sobě, a proto až se odstraní všechny nánosy vnějšího řádu, vynikne onen zářivý vnitřní lidský řád. Všichni si budou rovni, zaniknou války a všechny problémy.

 

Image result for dav lidí"

 

 

   Tato výchova už postupuje a v podstatě znamená, že lidé se stávají osamocenými jednotlivci, ztratili identitu, mají problém založit rodinu, nevidí potřebu mít děti, mají pouze individuální solidaritu, ztratili kolektivní ctnosti: věrnost, úctu, jednotu.

 

Spojuje je jen štvaní a zlostné vykřikování uvnitř názorové bubliny. Lidé jsou opět rozděleni na my (univerzalisté) a oni (zlí nacionalisté, sexisté, rasisté, homofobové apod.).

Prý jsou to evropské hodnoty.

 

Image result for louky, lesy"

 

 

Chtěl bych podotknout, že ekologie nezapadá do univerzalismu, naopak vyžaduje identitu se svojí zemí, ale univerzalisté si ekology většinou ochočili a využívají ekologie k prosazování totalitních projektů, tedy těch, které by běžně lidé nikdy demokraticky neschválili. A tak deformují ekologii jako „globální hnutí“, zatímco ekologie je bytostně lokální a řešitelná pouze sofistikovaným využitím lokálních obnovitelných zdrojů pracujícími místními lidmi, kteří mají lásku ke své zemi a kolektivní sounáležitost.

 

 Vlastimil Podracký

pokračování zítra

 

 

Komentáře (6)add feed
... : *deeres*
Převodníková tabulka Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
* pýchu * lakomství * závist * hněv * smilstvo * nestřídmost * lenost.

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:
* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí; * z lakomství zákon ekonomiky; * nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň; * závist v boj o spravedlnost; * hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých; * smilstvo v prevenci proti neurózám; * lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.
Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků.

Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako: hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh, zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva, neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků.

K tomu dodám,že: svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor.


Tak tohle si navzájem posílají pomýlení senioři, co tak snadno podlehnou každému fake news, mělo by se jim to zakázat, protože tohle přece nemůže být pravda.

leden 13, 2020 20:35
... : Josef Kouba
Omluva Milana Kohouta
Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických hospodářských a politických systémů ve východní Evropě.
Socialismus byl a doposud stále zůstává, nejrealističtější ekonomickou a politickou platformou, která může zbrzdit globální oteplování, které ohrožuje život na celé planetě. Socialistický ekonomický systém je založen na myšlence rovného sdílení všech zdrojů, na společném vlastnictví území a na myšlence produkování k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé.
Naproti tomu kapitalistický systém (schovávající se za jménem demokracie) je v přesném opaku k této myšlence, neboť je založen na nekonečném ekonomickém růstu, na filozofii plánované krátkodobé životnosti výrobků a neomezeném drancování přírodních zdrojů. Hlavním ekonomickým a politickým cílem kapitalismu je zvýšení soukromých zisků, bez ohledu na skutečné potřeby lidí a udržitelnost životního prostředí.
Proto se chci omluvit, že jsem jako součást československého disentu slepě pomáhal zavést principy takzvaných individualistických lidských práv, která ve svých důsledcích vedou jen k sobectví a atomizaci členů společnosti, tak typické pro kapitalistickou společnost. Taková práva jsou falešnými lidskými právy.
Nyní uznávám, že zásady lidských práv by neměly být odděleny od přírodních práv a globální ekologie. Dnes lituji, že jsem pomohl zničit socialistické systémy. Zvláště se chci omluvit mé šestileté vnučce, která bude v budoucnu platit krutou cenu za mé bývalé chybné kroky. Stačilo opravit předcházející režim. Umožnit cestování, studijní pobyty a drobná řemesla.

Snad jednou lidé najdou jakousi střední cestu, ale dokud nebude stanoven strop na shromažďování majetku jednotlivce, nikam to nepovede. Peníze jsou voňavé jako puget vojtěšky na klacku před čumákem osla. Pro zajímavost. Asi 25 lidí vlastní 30% veškerého majetku na zeměkouli. (z jedné přednášky profesora ekonomie)
leden 14, 2020 00:56
... : Žena
Napíši samostatný článek jindy jesli mi to čas dovolí a přečtěte si ho potom jestli bude uznán k zveřejnění. Čas na věčí psaní se mi teď nedostává dostala jsem se teď hodně blízko panu Minářovy a máme společně hodně práce která je způsobená tím že trestně stíhaný estébák, neposlechl naší výzvu k odstoupení do 7 ledna. Musíme tak jezdit roznášet tisky stát na náměstích a návsích zburcovat každého kdo má na srdci demokracii. Tady teď ale musím napsat v rychlosti svojí myšlenku k článku. Ten váš vysmívaný zlý univerzalizmus pane pisately je jediná možnost soužití všeho lidstva a k němu se musí podřídit naše vstřícné chování nebo jinak je to cesta do pekel. My jsme nyní na řadě konečně měnit vaše staré pořádky.
leden 15, 2020 11:57
... : zuza
Když někdo neumí ani česky, co s tím.. Možná proto mám špatný náhled na demokracii. Danielo, prosím, než zveřejníš článek od ženy, uprav jej do češtiny. Děkuji.
leden 15, 2020 13:03
... : *deeres*
Pokud ona "Žena" je reprezentativní vzorek lidí kolem Mináře, co jsou nyní na řadě měnit prý "naše" staré pořádky, tak to potěš koště.
leden 16, 2020 16:24
... : mamča
"Žena" píše stylem "Strejda koupil voly mě ňák nohy bolí tak tě líbám na čelo".
Jestli tohle je členka vrcholného vedení Milionu chvilek, tak nás potěš Pánbůh. Zřejmě ten nedostudovaný teolog nedostudoval právem, když má kolem sebe své nejbližší takové vzdělance.
A nebo mu to naopak vyhovuje, neboť jednodušším lidem se lépe vládne.
leden 17, 2020 09:52
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]