O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

ARGUMENTY PROTI GENDEROVÉ TEORII CHYBÍ - 1. PDF Tisk E-mail
Úterý, 22 říjen 2019
Ministryně Maláčová dala do návrhu zákona o dětských skupinách název "jesle", a ty už mají i genderově zaměřené návody. Což vyvolalo diskusi o genderové teorii vůbec. Připadá mi, že argumenty proti genderové teorii, které používají liberálové (Klaus a Okamura) jsou dost ploché na to, aby přesvědčily veřejnost, hlavně mladé lidi, že genderová teorie a potažmo všechny teorie, snažící se vytvořit univerzálního člověka bez rozlišení, jsou špatné. (Hračky už nesmějí být jen pro kluky či jen pro dívky a při hrách nemají být děti rozdělovány podle pohlaví, dokonce ani věku, protože to prý vede k vytváření hranic mezi dětmi tam, kde prý přirozeně nejsou.)


 

 

 

Myslím si, že zhoubnost celé této ideologie je očividná, univerzální člověk jednotlivec nebude zakládat rodiny, protože ty jsou založeny na odlišných biologicky daných rolích muže a ženy, a odmítne i tzv. rodné kolektivy národa a obce. Principem je odloučení od kolektivů vůbec, které bychom mohli nazvat individualismus. Postmoderní odloučení je ovšem totální, je to jakási poslední fáze odklonu člověka od přírody, od přirozených principů a tím i od přirozeně rostlých „rodných kolektivů“.

 

 

Výsledek obrázku pro bezpohlavní děti

 

Jednotlivec má být odloučený a zároveň univerzální, tedy bez rozlišení, které pokud fyzicky existuje, se nevnímá a vyžaduje se shodné chování. Tento odklon je zhoubný a tito takto myslící lidé jsou poslední svého druhu, protože se odklonili nejen od rodiny, ale od přirozenosti vůbec, nechápou přírodu, její mechanismy, jediné, co byli schopni přijmout je přirozený mechanismus tržní ekonomiky (dnes už ovšem silně deformované), protože jim přináší materiální blahobyt. Genderová teorie je sebezničující vize odpřirozeněného člověka, stejně jako je ničení přírody hédonickým životem.

 

 Ale vůbec nejhorší je, že genderová teorie je realizovatelná. A kdyby nebyla, mohli bychom se tomu jen smát. Člověk se rodí jako nepopsaný papír, na rozdíl od zvířat je chudý na instinkty. Je nesmysl nechat dětem, aby si určily pohlaví, aby samy se rozhodovaly.

 

 

Děti se rozhodnou na základě vedení dospělými, dítě nemůže mít svobodu, nemá rozum k tomu, aby vědělo, co dělá. Dospělí vědí jak dítě vychovávat, aby uspělo ve světě, ve kterém žije, nikoliv proto, aby naplnilo nějakou poblouzněnou teorii.

 

Svoboda člověka začíná v plnoletosti a je taková, jakou mu společnost a řád poskytne. Není nějaká absolutní svoboda, se kterou by se člověk rodil. Člověk nemá automaticky v sobě mravní řád, musí být od narození vychováván v řádu, učit se pravidla. Dítě nikdy není zcela bez výchovy, vždy existuje v nějaké společnosti a učí se ze svého okolí. Špatně vychované děti, které jsou potom zátěží společnosti, jsou vychované k povýšenosti, k lenosti, k odmítání práce, ke špatným společenským vazbám. Z člověka lze vychovat cokoliv, děti vychované zvířaty se nikdy nestaly lidmi. Dítě kolonistů ukradené indiány a vychované v jejich kmeni se stalo indiánem.

 

Dovednosti potřebné k obživě a reprodukci se musí naučit, musí se učit i dovednosti matky a otce, které vlastně už životní roli předurčují tak, aby byla naplněna bez problémů a tím společenstvo mohlo existovat do budoucnosti (děvče hrající si s panenkou vozící ji v kočárku, bude nejspíše matkou, chlapec to sice může dělat také, ale není to pro něj tak potřebné, protože on děti nerodí, ani nekojí a proto se obvykle o malé děti nestará). Pokud děti v genderových rolích nebudou vychovávány, jejich život se pouze zkomplikuje, nebo se dokonce mohou i odloučit od fyzicky určených rolí, nebudou matkami a otci.

 

Výchova v protikladu k fyzické přirozenosti je záškodnická, je proti zájmům společnosti.

 

Maskovat to svobodným rozhodnutím dítěte je pokrytecké, žádné dítě se totiž dokonale svobodně nerozhoduje, může sice projevovat nějaké sklony, ale v posledku se rozhoduje tak jak to vidí v okolí a jak je vedeno.  Pokud někdo chce změnit pohlaví, může tak učinit pouze jako dospělý, když neuspěje výchova v jeho přirozeně daném genderu. Děti se nerozhodují o svém pohlaví, jsou vychovávány dospělými podle svého fyzického pohlaví, teprve když tato výchova neuspěje v období do dospělosti, lze akceptovat zásah do fyzického pohlaví. Společnost má svoje zájmy a musí je uplatňovat, měnit pohlaví nemůže lehkovážně ten, kdo byl k tomu nějak ideologicky sveden, přesto, že k tomu nemá sklon.

 

Transversismus je odchylka proti přirozenosti a proti zájmům společnosti. Muž, který se cítí být ženou, se sice může nechat na ženu fyzicky přetvořit, ale hlavní ženské poslání, být matkou, nemůže naplnit. Žena, která se cítí mužem, mít děti nejspíše nebude. Proto je zapotřebí dítě vychovávat v jeho genderové roli, a pokud jeví transversní sklony, určitě je prosadí. 

 

Děti se musí citlivě vychovávat ve svých genderových rolích, které se týkají budoucí životní role, nikoliv profesní role. Pokud by mělo dítě jiný profesní sklon, je potřeba mu vyhovět v rámci profesní dráhy (děvče jako voják nebo strojvedoucí), nikoliv ovšem v životní roli (děvče je sice voják, ale stane se matkou rodiny). Genderová role se tedy neopouští. Společnost by měla vytvořit podmínky, aby matky mohly pracovat v profesi, kterou si vyberou, ale měly zajištěny servis pro svoji životní roli matky. V podstatě jen popisuji, co v dnešní společnosti existuje a co není zapotřebí měnit.

 

Genderové oddělené role jsou součástí tradičního řádu, který dosud existuje a přežívá všechny režimy, protože je produktivní a jasně přiděluje role za všech nepříznivých okolností (za války se ženy starají o přežití rodiny a muži bojují). Bez tohoto tradičního řádu bychom nebyli. Nejsme totiž zvířata, abychom měli výrazné instinkty a výchovu nepotřebovali.

 

Proč se dnes vypráví a prosazují genderové ideologie? Protože žijeme v poslední fázi odpřirozenění, tedy jakéhosi odklonu člověka od přirozenosti, který začal odklonem od přesahujících principů, od Boha, od přírody, od přirozených principů a vzorů, tedy těch věcí, které přirozeně existují, nebyly člověkem stvořeny, ale jsou člověku dány.

 

 

Vlastimil Podracký

(pokračování zítra)

 

 

 

 

Komentáře (3)add feed
... : NČ
Při vší úctě k panu Podrackému:
Pláčete sice pěkně, ale na nesprávnym hrobě. Každýmu normálnímu člověku je tohle všechno úplně jasný.
říjen 22, 2019 06:28
... : *deeres*
Normálnímu ano, jenže stačí si přečíst článek "Gender pro batolata".

Děti je tedy třeba správně připravit na práva LGBT již od plenek. Stranou nesmí ovšem zůstat potírání předsudků o mužích a ženách. Každému dítěti do ruky autíčko, každému dítěti do ruky panenku. Na doporučeních je vidět, že odborníci již přes genderově citlivou výchovu zapomněli na samotné děti. Ještě závažnějším materiálem je Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství z pera organizace Otevřená společnost, která je taktéž umístněná na oficiálních stránkách MPSV.

zdroj: https://alipro.cz/2019/09/15/gender-mezi-nemluvnaty/
říjen 22, 2019 11:04
... : *deeres*
Vlastně, když jsme u té moderní výchovy, tak brzy to bude i u nás, dítě lehce proplesknete přes zadek, jenom proto, aby neudělalo nějakou blbost, kdy by si vážně ublížilo a sociálka vám prcka sebere a nakonec vás i zavřou. Skotsko je napřed, tam už to mají posvěcené zákonem.
Včera jsem jela autobusem, před námi mrňous s maminkou. Prcek lítal po autobuse a chtěl hačí, jen si sednul, tak se mu to nelíbilo a začal řvát,že chce hačí jinde, dvakrát upadnul a zase řval, vydržel to celou půlhodinu, až do Prahy.
To já byla matka Herodes, hned bych dceři jednu lípla a neriskovala bych, že autobus cukne a ona přijde k úrazu.
říjen 22, 2019 11:16
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]